5 padomi efektīvam elektrības pieslēgumam

Energoresursu cenu kāpums mudina biežāk aizdomāties par dažādu ikdienā ierastu enerģijas veidu, to starpā elektrības, konkurētspēju. Vai zināt, kādas ir jūsu elektrības pieslēguma iespējas?  Vai izmantojat visas? Aicinām iepazīt savu pieslēgumu, lai pilnvērtīgi izmantotu visas elektrības priekšrocības.

1. Pārliecinieties par pieslēguma veidu.

Jebkura elektrības pieslēguma lietderības vērtējums jāsāk ar tā tehnisko parametru apzināšanu. Elektrības pieslēgumu raksturo, piemēram, pieslēguma spriegums kV (visbiežāk 0,4 kV, pieslēgumiem ar lielu jaudu 6 – 20 kV), fāžu skaits (viena vai trīs fāzes) un ievadaizsardzības aparāta jeb drošinātāja nominālās strāvas lielums (A, ampēri). Vienfāzes pieslēgums pārsvarā ir dzīvokļos, jo ar to pietiek, lai darbinātu visas tradicionāli dzīvoklī nepieciešamās elektroierīces. Jaunāku projektu dzīvokļos un privātmājās, kurās ir elektriskā apkures sistēma, kondicionieris, siltumsūknis un vēl dažādas jaudīgas elektroierīces, kā arī citos īpašumos ar lielāku elektrības patēriņu ir trīsfāžu pieslēgumi. Mazākais "Sadales tīkla" elektrības pieslēgumu ievadaizsardzības aparāta nominālās strāvas lielums ir 16 A, lielākie var sasniegt 1000 un vairāk ampēru. Fāžu skaits un drošinātāja strāvas lielums kopā ietekmē to, cik daudz enerģijas vienlaikus varat saņemt no kopējā elektrotīkla.

Pieslēguma tehniskie parametri nosaka ne tikai jauna pieslēguma ierīkošanas, bet arī uzturēšanas izmaksas, kas atspoguļojas ikmēneša elektrības rēķinos, jo ir viena no vērtībām elektroenerģijas sadales un pārvades izmaksu aprēķinos. Pieslēguma tehnisko informāciju ikviens klients var aplūkot gan līgumā ar savu elektroenerģijas tirgotāju, gan arī tirgotāja klientu e-vidē un "Sadales tīkla" klientu portālā e-st.lv

2. Sekojiet līdzi saviem elektroenerģijas datiem.

Elektroenerģijas dati nav tikai viens skaitlis ikmēneša rēķinā. "Sadales tīkls" vairāk nekā 90% klientu visā Latvijā ir uzstādījis viedos elektrības skaitītājus, kas fiksē informāciju par jebkuru klienta pieslēgumu un nodrošina attālinātu piekļuvi šiem datiem gan klientam, gan sistēmas operatoram. "Sadales tīkla" klientu portālā e-st.lv  un arī elektroenerģijas tirgotāju portālos klienti var iegūt datus par dažādiem periodiem: gadu, mēnesi, dienu un stundu. Īpaši svarīgi pievērst uzmanību ikstundas patēriņam ir tiem klientiem, kuri elektrību no elektroenerģijas tirgotāja pērk par biržas cenu.

Iesakām veltīt laiku datu izpētei, jo šādas informācijas analīze ir pirmais solis ceļā uz tiklab mājsaimniecības, kā uzņēmuma elektroenerģijas lietošanas paradumu un pieslēguma efektivitātes izpratni un kontroli.

Juridiskas personas ērtākai datu pārvaldībai var izvēlēties kādu no "Sadales tīkla" datu pakalpojumiem jeb automatizētu informācijas piegādi savām datu sistēmām. Pakalpojumu ietvaros, izmantojot mūsdienīgas tehnoloģijas, kas nodod datus mašīnlasāmā jeb datoriem saprotamā valodā, tiek piegādāti gan patēriņa, gan arī ģenerācijas dati (papildus arī reaktīvās enerģijas dati pieslēgumos, kuros tiek piemērota maksa par šo komponenti). Datu piegādes biežums variējas no reizes dienā līdz reizei stundā. Šis pakalpojums ir vērtīgs uzņēmumiem un organizācijām ar lielu elektrības patēriņu vai daudziem īpašumiem, ražošanas uzņēmumiem un elektrības ražotājiem.

3. Izvērtējiet pieslēguma noslodzi.

Kad esat noskaidrojis elektrības pieslēguma tehnisko informāciju un izpētījis savus paradumus, laiks noteikt, cik pilnvērtīgi izmantojat jums pieejamo infrastruktūru. 

Elektrības pieslēgumam nepieciešamo slodzi nosaka īpašumā esošās elektroierīces. Dažas iekārtas attiecīgos periodos var darboties "fonā" gandrīz visu laiku, piemēram, elektriskās apsildes iekārtas un apgaismojums, savukārt dažas, piemēram, tējkanna vai elektriskā cepeškrāsns, tiek ieslēgtas tikai īslaicīgi. Lielākajai daļai elektrības pieslēgumu maksimālo atļauto slodzi ierobežo ievadaizsardzības aparāts (automātslēdzis, drošinātājs). Lai saprastu, cik liela slodze pieslēgumam jāiztur, īpaši jāņem vērā tās elektroierīces, kurām ir liela elektriskā jauda un kuras lietojat vienlaikus. Elektrisko jaudu mēra vatos (W). Elektroierīču jauda ir vienkārši nosakāma un lielākoties konstanta; tā parasti ir norādīta ierīces lietošanas instrukcijā. 

Lai maksimāli izmantotu elektrības pieslēgumu, ieteicams plānot līdzsvarotu noslodzi, jaudīgākās elektroierīces darbinot secīgi. Ja lietojat vairākas elektroierīces, kuras noteikti jādarbina vienlaikus, un ievadaizsardzības aparāts regulāri izslēdzas, visticamāk pieslēguma maksimālā atļautā slodze ir par mazu. Arī plānojot papildināt ikdienā lietojamo elektroierīču klāstu, piemēram, iegādāties siltumsūkni vai elektroauto, ir lietderīgi jau laikus paredzēt papildu slodzi aktīvākai elektrības pieslēguma izmantošanai. 

Mājsaimniecības elektroierīču jaudas un pieslēguma slodzes salīdzināšanai var izmantot slodzes aprēķina kalkulatoru. Uzņēmumi profesionālu padomu pieslēguma efektivitātes novērtēšanai visbiežāk lūdz speciālistiem. Slodzes izmaiņas 

4. Atklājiet jaunus pieslēguma izmantošanas veidus.

Laikā, kad ne tikai reģiona un valsts, bet arī uzņēmumu un mājsaimniecību energoneatkarība ir ļoti plaši apspriests temats, daudzi mūsu klienti savos īpašumos jau ir uzstādījuši un "Sadales tīkla" elektrotīklam pieslēguši elektroenerģijas ražošanas iekārtas. Vēl vairāk ir tādu klientu, kuri tieši šobrīd aktīvi meklē iespēju ražot elektrību savā īpašumā. Svarīgi atcerēties, ka saules paneļu sistēmas un vēja ģeneratorus var pievienot kopējam elektrotīklam tikai tad, ja īpašumā ir pastāvīgs pieslēgums "Sadales tīkla" elektrotīklam. Ja pieslēguma nav, var veidot autonomu elektroapgādes sistēmu vai arī  veidot jaunu pieslēgumu sadales sistēmas operatora elektrotīklam. Savukārt tad, ja elektrības pieslēgums jau ierīkots, svarīgi laikus novērtēt tā tehnisko parametru atbilstību iecerētajai elektroenerģijas ražošanas jaudai.


5. Izvēlieties piemērotu elektroapgādes sistēmas tarifu.

Elektrības rēķinu veido trīs galvenās sastāvdaļas: elektrības cena, pievienotās vērtības nodoklis (PVN) un maksa par elektroenerģijas piegādi līdz patērētājam jeb par pārvades un sadales sistēmas pakalpojumiem, kurus Latvijā nodrošina attiecīgi AS "Augstsprieguma tīkls" un "Sadales tīkls". Elektrības cenu nosaka elektroenerģijas tirgotājs, bet maksa par tās piegādi tiek aprēķināta atbilstoši jūsu izvēlētam elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifam

Atkarībā no jūsu līguma ar tirgotāju pašas elektrības cena var būt tiklab fiksēta, kā arī dinamiska (piesaistīta elektrības cenai biržā). Sadales un pārvades sistēmas pakalpojumu tarifs, savukārt, sastāv no divām komponentēm: fiksētas maksas par pieslēgumu elektrotīklam un mainīgās daļas, kas ir atkarīga no piegādātās elektroenerģijas daudzuma.

Sadales un pārvades sistēmas pakalpojumu tarifiem ir vairāki veidi. Tarifa piemērotību jūsu elektrības lietošanas paradumiem var novērtēt, izmantojot sadales un pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķina kalkulatoru.

Lai uzzinātu, kurš sistēmas pakalpojumu tarifs pašlaik tiek piemērots, aprēķinot maksu par pieslēguma nodrošināšanu un elektrības piegādi jūsu īpašumā, kā arī nepieciešamības gadījumā tarifu mainītu, vērsieties pie sava elektrības tirgotāja vai dodieties uz "Sadales tīkla" klientu portālu e-st.lv  

Pieslēguma tehniskās informācijas un savu elektroenerģijas datu pārzināšana, kā arī izmaksu veidošanās izpratne, ir labas īpašuma energopārvaldības pamats, un efektīva elektrības pieslēguma formula ir vienkārša: jo pilnvērtīgāk izmantosiet sava pieslēguma iespējas, jo izdevīgāks būs elektrības pieslēgums.

"Sadales tīkla" padomi: Laiks efektīvam uzņēmuma elektrības pieslēgumam