Laiks efektīvam uzņēmuma elektrības pieslēgumam!

Saistībā ar pārmaiņām enerģētikas nozarē un energoresursu tirgū arvien pieaug uzņēmēju interese par īpašumu energopārvaldības efektivitāti, izmantoto energoresursu un infrastruktūras lietderību, kā arī nākotnes iespējām. Lai labāk izprastu elektroenerģijas priekšrocības, piedāvājam "Sadales tīkla" padomus ceļā uz efektīvu uzņēmuma elektrības pieslēgumu.

Energoefektivitātes likums nosaka, ka lielajiem uzņēmumiem ir pienākums reizi četros gados veikt uzņēmuma energoauditu, tostarp arī elektroenerģijas patēriņa auditu. Savukārt vidējo un mazo uzņēmumu energopārvaldības labā prakse ir atkarīga tikai no pašu uzņēmēju iniciatīvas. Periodisks izmantoto energoresursu un attiecīgās infrastruktūras lietderības audits ir noderīgs jebkuram uzņēmumam, īpaši svarīgs tas ir uzņēmumiem, kas savu komercdarbību uzsākuši desmit vai vairāk gadu atpakaļ. Daļa uzņēmumu algo energospeciālistus, kuri ikdienā rūpējas par efektivitātes pasākumiem, tostarp par elektrības patēriņa un pieslēguma efektivitāti, daļa - periodiski sadarbojas ar akreditētiem energoaudita pakalpojumu sniedzējiem. Mazāki uzņēmumi visbiežāk konsultējas ar sertificētiem elektriķiem vai elektrotīklu projektētājiem un lēmumus par efektivitātes pasākumiem pieņem paši.

Lai izdarītu objektīvus secinājumus par elektrības un pieslēguma efektivitāti, tā jāvērtē citu uzņēmuma darbībai izmantoto energoresursu kontekstā, tālab vispirms izveidojiet uzņēmuma energoresursu bilanci. Analizējiet katra resursa, piemēram, elektrības, gāzes u.tml., kā arī infrastruktūras lietderību un salīdziniet iegūtos rezultātus. Meklējiet optimizācijas iespējas, paturot prātā uzņēmuma īstermiņa un ilgtermiņa attīstības ieceres un dažādo energoresursu priekšrocības.


Kā izmērīt un celt elektrības pieslēguma efektivitāti?

Ieskatieties elektrības rēķinā. 

Elektrības rēķinu pamatā veido trīs daļas, divas būtiskākās ir maksa par elektrību un maksa par elektrības piegādi. Trešā daļa ir pievienotās vērtības nodoklis (PVN). Maksa par elektrības piegādi, savukārt, sastāv no divām daļām: fiksētās daļas jeb maksas par jaudas uzturēšanu (atkarīga no pieslēguma tehniskajiem parametriem) un mainīgās daļas jeb maksas par elektrības piegādi konkrētajā mēnesī. Sadales sistēmas pakalpojumu tarifi

"Sadales tīkla" padomi: Lasām elektrības rēķinu kopā

Lai analizētu izmaksu efektivitāti, svarīgi saprast pieslēguma tehnisko raksturojumu un patēriņa īpatnības.


Izpētiet pieslēguma tehniskos parametrus.

Pieslēguma tehniskie parametri nosaka ne tikai maksimālo klientam vienlaikus pieejamo jaudu, bet arī daļu no ikmēneša maksājuma, turklāt šī daļa ir nemainīga – gan mēnešos ar lielu patēriņu, gan mēnešos ar mazu patēriņu, izmaksas par jaudas uzturēšanu ir vienādas. Pieslēgumu tehniski raksturo, piemēram, tādi parametri, kā pieslēguma vieta (zemsprieguma vai vidsprieguma elektrotīkls, kopnes, līnijas), fāžu un ampēru skaits, kas norāda uz pieslēguma maksimālo atļauto slodzi jeb klientam vienlaikus pieejamo jaudu un tās sadalījumu pieslēguma vietā.

Pieslēguma tehnisko informāciju ērti noskaidrot elektroenerģijas tirgotāju portālos un "Sadales tīkla" klientu portālā e-st.lv


Analizējiet patēriņa apjomu un raksturu.

Pateicoties vairāk nekā vienam miljonam viedo elektrības skaitītāju, kas automatizēti uzskaita elektrību visā Latvijas teritorijā, "Sadales tīkla" klientiem portālā e-st.lv vai elektroenerģijas tirgotāju klientu portālos jebkurā laikā un bez maksas ir pieejami elektroenerģijas dati sadalījumā pa mēnešiem, dienām un stundām. Datus ikdienā izmanto jau vairāk nekā 50% klientu.

Vēsturiskie elektroenerģijas dati ļauj uzskatāmi novērtēt, piemēram, patēriņa vai pašu saražotās un elektrotīklā nodotās elektrības apjoma dinamiku klienta izvēlētā periodā. Datus no "Sadales tīkla" klientu portāla var saglabāt MS Excel failos, lai pēc tam apstrādātu un analizētu. 

Sekmējot ātru un ērtu datu pieejamību, "Sadales tīkls" uzņēmumiem piedāvā specializētus datu pakalpojumus – automatizētu informācijas piegādi klienta datu sistēmām. Klientiem ir pieejami dažādi datu komplekti, kas ietver patērētās, saražotās, patērētās reaktīvās un tīklā nodotā reaktīvās elektroenerģijas datus. Iespējamais ik stundas datu nolasīšanas biežums – par iepriekšējo dienu, divas reizes dienā, par iepriekšējo stundu. Lai saņemtu kādu no "Sadales tīkla" datu pakalpojumiem, klientam nepieciešama elektroenerģijas uzskaite ar viedo skaitītāju un datu analīzes platforma, kura var izsaukt un saņemt mašīnlasāmus datus. Automatizēta un operatīva datu pieejamība paver plašas iespējas uzlabot uzņēmuma darbības efektivitāti, kā arī attīstīt jaunas biznesa iespējas. Datu pakalpojumi

Ik stundas patēriņa datu analīze ļauj izprast patēriņu apkopotā veidā – stundas robežās. Lai novērtētu vienlaicīgā patēriņa dinamiku, jāveic momentānās jaudas mērījumi. Momentāno jaudu mēra ar īpašām mērierīcēm un šādus mērījumus parasti veic sertificēti speciālisti elektroenerģijas audita ietvaros. Momentānās jaudas mērījumu rezultāti parāda arī ļoti īsus vienlaicīgās slodzes kāpumus jeb slodzes "pīķus", kādi rodas, piemēram, iedarbinot iekārtas ar lielu palaišanas jaudu vai darbinot vairākas jaudīgas iekārtas vienlaikus. Momentānās jaudas grafiki jāņem vērā, novērtējot pieslēguma maksimālās atļautās slodzes atbilstību klienta vajadzībām.


Novērtējiet iekšējā elektrotīkla kvalitāti, patērētāju sadalījumu un lietderību.

Īpašuma iekšējo elektrotīklu kvalitātes pārbaude, piemēram, elektroinstalāciju izolācijas pretestības mērījumi un kontaktsavienojumu apsekošana ar termokameru, ļauj iegūt informāciju par elektrotīklu tehnisko stāvokli un tā uzlabošanas iespējām. Elektroinstalāciju un iekārtu nepilnības un defekti var radīt ne tikai zudumus un šķēršļus pieslēguma efektivitātes celšanai, bet arī nopietnus drošības riskus.

Elektroiekārtu inventarizācija, savukārt, palīdz izvērtēt vai uzņēmumā izmantotās elektroierīces un elektroiekārtas ir gana energoefektīvas. Iespējams būtisku slodzes un patēriņa pieaugumu rada kādas novecojušas iekārtas elektromotors un tā nomaiņa pret jaunāku ļaus celt pieslēguma efektivitāti. 

Analizējot elektroiekārtu darbību, ir vērts pievērst uzmanību pieslēgumu vietām iekšējo elektrotīklu shēmā. Paredzētās elektroiekārtu pieslēguma vietas un pievienotās elektroiekārtas nereti rada nevienmērīgu slodžu sadalījumu pieslēgumā, piemēram, trīs fāžu pieslēgumā būtiski paaugstinot slodzi kādā no fāzēm un nepilnvērtīgi izmantojot pārējās divas fāzes. Līdzsvarota pieslēguma slodze ir nozīmīgs efektīvi izmantota pieslēguma priekšnosacījums.


Atrodiet piemērotākos pieslēguma efektivitātes risinājumus.

Formula ir vienkārša: jo pilnvērtīgāk elektrības pieslēgumu izmantosiet, jo efektīvāks tas būs. Efektivitāti būtiski vairo slodzes izlīdzināšana un kopējā patēriņa kāpums. Piedāvājam dažus noderīgus padomus efektīvai pieslēguma maksimālās atļautās slodzes izmatošanai ikdienā.

  • Plānojiet patēriņu – sabalansējiet ražošanas procesu, organizējiet darbu maiņās.
  • Izlīdziniet slodzi – ieslēdziet un, ja iespējams, darbiniet elektroiekārtas secīgi, izmantojiet mīkstās palaišanas iekārtas.
  • Uzlabojiet iekšējo elektrotīklu – ieviesiet automatizētus kontrolierus, kas balansē slodzi starp fāzēm. 
  • Meklējiet zudumus – samaziniet nelietderīgi patērēto enerģiju.
  • Apsveriet plašāku uzņēmuma elektrifikāciju, iespējams, samazinot citu energoresursu daudzveidību uzņēmumā, piemēram, atsakoties no gāzes pieslēguma.

Ja kompleksa energoaudita rezultāti liecina, ka pieslēguma maksimālā atļautā slodze ir par lielu un ne jaudīgāku elektroiekārtu uzstādīšana, ne arī plašāka elektrifikācija nav plānota, pieslēguma tehniskos parametrus var samērot ar savām faktiskajām vajadzībām, arī samazinot maksimālo atļauto slodzi. Izvēloties optimālo pieslēgumam atļauto slodzi, jāņem vērā gan kopējo ilgākā laika periodā izmantoto jaudu, gan arī momentāno jaudu jeb maksimālo slodzi, kas nepieciešama īslaicīgi. Pirms pakalpojuma pieteikšanas aicinām izpētīt slodzes izmaiņu pakalpojumu nosacījumus un ar tarifu kalkulatora palīdzību aprēķināt jauno pieslēguma tehnisko parametru ietekmi uz ikmēneša maksājumiem.  

Uzņēmuma energoefektivitātes un tostarp arī elektrības pieslēguma efektivitātes uzlabošana ir nemitīgs process. Lai iegūtu maksimālo labumu no pieslēguma, tā efektivitāte regulāri jāmonitorē un periodiski jāveic plašāks audits. Pārdomāti un aktīvi izmantots elektrības pieslēgums vairo uzņēmuma konkurētspēju, dod jaunas iespējas attīstībai un ilgtspējai. 

"Sadales tīkla" padomi: 5 padomi efektīvam elektrības pieslēgumam