Dalība projektos

Esam ESF projekta "Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos" dalībnieki, kura mērķis ir palielināt kvalificētu izglītības iestāžu izglītojamo skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai darba devēja vadītās praktiskās mācībās un mācību praksēs. Projekta mērķa grupa ir izglītības iestāžu izglītojamie, kas mācās profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības programmās.

Projekta Nr. 8.5.1.0/16/I/001 tiek īstenots no 2017. gada 27. janvāra līdz 2023. gada 31. augustam.

                                                                           centered image

Esam sociālās kustības "Latvija strādā" dalībnieks. Sociālā kustība "Latvija strādā" ir Tele2 iniciatīva, kura aicina Latvijas darba devējus aktīvi iesaistīties remigrācijas veicināšanā. Kustības mērķis ir panākt, lai ilgtermiņā Latvijā atgriežas vismaz 1000 darbinieku no vairāk nekā 170 000 Latvijas valstspiederīgo, kuri pašlaik strādā vai mācās ārzemēs. Šogad esam apņēmušies panākt, lai Latvijā atgrieztos vismaz viens aizbraukušais.

Memorands par dalību kustībā "Latvija strādā"