Izsludina konkursu par saules paneļu piegādi un uzstādīšanu "Sadales tīkla" transformatoru punktos

AS "Sadales tīkls" aicina potenciālos pakalpojumu sniedzējus līdz šī gada 3. aprīlim iesniegt piedāvājumus atklātā konkursā "Saules fotovoltu paneļu piegāde un uzstādīšana transformatoru punktos".

Aktivitāte tiek īstenota ar Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda atbalstu projekta "AS "Sadales tīkls" elektroenerģijas sadales sistēmas modernizācija" ietvaros.

Konkursa rezultātā plānots slēgt līgumus par saules paneļu piegādi un uzstādīšanu 696 transformatoru punktos Balvu, Daugavpils, Jelgavas, Jēkabpils, Ķekavas, Liepājas, Madonas, Preiļu, Rēzeknes, Siguldas, Smiltenes un Valmieras, Talsu, Tukuma, Ventspils tīklu nodaļās. Pretendents ir tiesīgs iesniegt piedāvājumu par vienu vai vairākām, vai visām konkursa priekšmeta daļām, iesniedzot piedāvājumu attiecīgajā daļā par pilnu tās apjomu.

Piedāvājumu iesniegšana noris tikai elektroniskā formātā Valsts Reģionālās attīstības aģentūras Elektronisko iepirkumu sistēmā www.eis.gov.lv saskaņā ar konkursa nolikumā noteiktajām prasībām. Sākotnēji plānotais piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 03.04.2024. plkst. 10.00. Ar konkursa dokumentāciju iespējams iepazīties šeit.

Līdz 2026. gada maijam "Sadales tīkls" visā Latvijas teritorijā plāno ar saules paneļiem aprīkot 696 uzņēmuma transformatoru apakšstacijas, lai daļēji kompensētu sadales sistēmas radītos apakšstacijās uzstādīto transformatoru tehniskos zudumus un apakšstaciju pašpatēriņa izmaksas un šādi mazinātu kopējās operatora darbībai nepieciešamās elektroenerģijas izmaksas. "Šis ir nozīmīgs projekts, kas ilgtermiņā palīdzēs stiprināt elektrības sadales pakalpojuma efektivitāti. "Sadales tīkls" visā Latvijā uztur elektrotīklu, kura kopējais garums pārsniedz 92 000 kilometru, un elektroapgādes pakalpojuma nodrošināšanai nepieciešami lieli elektroenerģijas apjomi. No tā lielāko daļu veido tehnoloģiskais patēriņš jeb zudumi, kas pēc fizikas likumiem elektrotīklā rodas enerģijas pārvadīšanas procesā. Mūsu aprēķini rāda, ka aktivitātes īstenošanas rezultātā varētu būt iespējams saražot līdz divām gigavatstundām (GWh) elektroenerģijas gadā, kas attiecīgi mazinātu tarifā iekļaujamās izmaksas," norāda "Sadales tīkla" valdes priekšsēdētājs Sandis Jansons.

Kopējais finansējuma apjoms, kas "Sadales tīklam" piešķirts no Atveseļošanas fonda, ir 41,9 milj. eiro. Ieguldot šos līdzekļus, plānots īstenot vairākas aktivitātes ar mērķi stiprināt elektrotīklu, pilnveidot elektroapgādes pakalpojuma kvalitāti un efektivizēt uzņēmuma darbību. Citu projekta aktivitāšu vidū ir, piemēram, vidējā sprieguma elektrolīniju pārbūve un modernizācija, savu laiku nokalpojušo transformatoru nomaiņa, pieslēgumvietu izbūve publisku elektroauto uzlādes staciju attīstīšanai.