Jauna norēķinu sistēma elektrības ražotājiem

Sākot ar šī gada 1. maiju, sāks darboties neto norēķinu sistēma – jauna norēķinu metode elektrības ražotājiem, kas ražo enerģiju pašpatēriņam no atjaunojamajiem resursiem, piemēram, ar saules paneļu vai vēja ģeneratoru palīdzību un uzreiz nepatērēto elektrību nodod sadales sistēmas operatora elektrotīklā.

Šī gada 6. februārī Ministru kabinets apstiprināja grozījumus "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumos", tajā skaitā neto norēķinu sistēmas un universālā neto norēķinu sistēmas pakalpojuma nosacījumus. Grozījumi MK noteikumos Nr. 635

Neto norēķinu sistēmā gan klienta saražotās un "Sadales tīkla" elektrotīklā nodotās, gan no tīkla saņemtās elektrības apjomu izteiks naudas izteiksmē. Ja tīklā nodotās elektrības kopējā vērtība būs lielāka nekā no "Sadales tīkla" elektrotīkla saņemtās elektrības vērtība, starpību naudas izteiksmē varēs izlietot norēķiniem par elektrību citos klienta elektrības pieslēgumos, bet pārpalikums tiks uzkrāts nākamo mēnešu maksājumiem.

Neto norēķinu sistēma būs pieejam gan mājsaimniecībām, gan uzņēmumiem, kas elektrību ražo, izmantojot tikai atjaunojamos energoresursus un elektrības ražošanas iekārtu kopējā atļautā ražošanas jauda nepārsniedz 999,99 kW. Neto norēķinu sistēmu administrē un piedāvājumus veido elektroenerģijas tirgotāji. Lai pievienotos neto norēķinu sistēmai, klientam būs jāslēdz līgums ar elektroenerģijas tirgotāju.

Sākot ar šī gada 1. maiju, elektroenerģijas tirgotājiem ir pienākums savu piedāvājumu klāstā iekļaut universālo neto norēķinu sistēmas pakalpojumu, kura pamatnosacījumus apstiprinājis Ministru kabinets. Universālais neto norēķinu pakalpojums būs pieejams mājsaimniecību un uzņēmumu pieslēgumiem, kuru atļauto ražošanas jauda nepārsniedz 50 kW. Minimālā cena par nodoto enerģiju nedrīkstēs būt zemāka par 0 EUR/MWh, un tirgotājs to varēs samazināt ne vairāk kā par 20 EUR/MWh (0,02 EUR/KWh) no Nordpool biržas attiecīgās stundas cenas. Universālā neto norēķinu pakalpojuma lietotājiem ir noteikts maksimālais gada laikā tīklā nodotās elektrības pārpalikums, kuru kontrolēs elektroenerģijas tirgotāji. Lai iegūtu konkurētspējīgus piedāvājumus, tirgotāji var papildināt universālā pakalpojuma nosacījumus.

Mājsaimniecībām noderīgi zināt!
Mājsaimniecības, kuras uzstādījušas mikroģeneratoru un šobrīd lieto neto uzskaites sistēmu, to varēs izmantot līdz 2029. gada 28. februārim. Pievienoties neto uzskaites sistēmai var līdz šī gada 30. aprīlim, ja ir saņemta "Sadales tīkla" atļauja pieslēgt mikroģeneratoru paralēlam darbam ar kopējo elektrotīklu. Aicinām klientus iesniegt mikroģeneratora uzstādīšanas apliecinājumu laikus!

Mājsaimniecības, kas pāries no neto uzskaites uz neto norēķinu sistēmu laikā no šī gada 1. maija līdz 2025. gada 28. februārim, varēs saņemt neto uzskaites sistēmas uzkrājuma izmaksu naudā (ne vairāk kā 600 EUR pirms nodokļu nomaksas). Jāņem vērā, ka pāriet no neto uzskaites sistēmas uz neto norēķinu sistēmu vai elektrības tirdzniecību var tikai vienu reizi.

"Sadales tīkls" pārcels mājsaimniecību saražotās un 2024. gada 29. februārī neto uzskaites sistēmas ietvaros uzkrātās elektrības apjomu uz nākamo neto uzkrājumu gadu, kas beidzas 2025. gada 28. februārī.

Plašāka informācija par elektrības ražotājiem pieejamajiem norēķinu veidiem un to priekšrocībām sadaļā "Norēķinu veidi elektrības ražotājiem"