Pērn trīskāršojusies sadales sistēmai pieslēgtā saules ģenerācijas jauda

Kopējā elektroenerģijas sadales sistēmai pieslēgtā saules ģenerācijas jauda (gan mikroģeneratori, gan saules elektrostacijas) 2023. gada nogalē sasniedza 300 megavatus (MW), kas ir trīs reizes vairāk nekā gadu iepriekš, kad tā bija apmēram 100 MW.

No 300 MW apmēram 53 % veidoja mikroģenerācijas iekārtas, pārējo – saules elektrostacijas.

Ja 2022. gadā lielāko izrāvienu piedzīvoja mikroģenerācija, tad 2023. gads kļuvis par pagrieziena punktu tieši saules elektrostaciju attīstībā. Kopējais AS "Sadales tīkls" pieslēgto saules elektrostaciju skaits pērnā gada nogalē sasniedza 700, no tām ap 500 ar kopējo ražošanas jaudu apmēram 130 MW pieslēgtas 2023. gadā.

Arī mikroģenerācijas attīstības temps pērn joprojām bijis salīdzinoši straujš – kopējais sadales sistēmai pieslēgto saules mikroģeneratoru skaits 2023. gada nogalē sasniedza 19 000, no tiem teju 8000 ar kopējo ražošanas jaudu gandrīz 70 MW pieslēgti aizvadītā gada laikā.

"Pēdējos gados saules enerģija jūtami papildinājusi valsts kopējo energoresursu portfeli – 2023. gadā saules paneļi saražojuši vairāk nekā 128 gigavatstundas (GWh) elektrības. Lai gan Latvijas kopējā saražotās elektroenerģijas bilancē saule pagaidām vēl veido nelielu daļu (aptuveni 2 %), sagaidāms, ka drīzā nākotnē tas mainīsies – turpinās strauja saules elektrostaciju attīstība gan pie mums, sadales sistēmas operatora, gan arī pie pārvades sistēmas operatora AS "Augstsprieguma tīkls". Latvijā ir jāturpina veicināt atjaunīgās elektroenerģijas ražošanas jaudu attīstība, taču tas jādara pārdomāti. Pirmkārt, jādomā par valsts kopējā energoresursu portfeļa dažādošanu, jo tas ir priekšnoteikums valsts enerģētiskās neatkarības stiprināšanai. Otrkārt, līdz ar ražošanas jaudu attīstību jāveicina arī elektroenerģijas patēriņš, jo ražošanas un patēriņa jaudu balanss ir priekšnoteikums stabilai elektroapgādes sistēmas darbībai. Patlaban kopējais elektrības patēriņš Latvijā, salīdzinot ar citām Eiropas valstīm, ir neliels," saka "Sadales tīkla" valdes priekšsēdētājs Sandis Jansons.

Topošajām saules elektrostacijām rezervēto jaudu apjoms pie sadales sistēmas operatora pašlaik sasniedz 830 MW, tostarp vairāk nekā 500 MW jau ir izbūves vai pieņemšanas posmā.

Elektroenerģijas sadales sistēmas operatora infrastruktūrai iespējams pieslēgt mikroģeneratoru jeb elektroenerģijas ražošanas iekārtu ar jaudu līdz 11,1 kilovatiem (kW), kā arī elektrostaciju ar jaudu līdz 14,999 MW. Lielākas elektrostacijas tiek pieslēgtas elektroenerģijas pārvades tīklam ("Augstsprieguma tīkls").

Aktuālās tendences elektroapgādes nozarē "Sadales tīkls" apkopo elektroapgādes apskatā, kas tiek sagatavots reizi ceturksnī un ir pieejams uzņēmuma mājaslapā www.sadalestikls.lv.