"Sadales tīkls" publicē elektroapgādes apskatu par 2023. gada janvāri-septembri

Ir sagatavots elektroenerģijas sadales sistēmas operatora AS "Sadales tīkls" interaktīvais elektroapgādes apskats par 2023. gada deviņiem mēnešiem (janvāris-septembris).

Gūstiet ieskatu:

  • sadalītās elektroenerģijas apjomā,
  • elektroenerģijas tirgotāju maiņas dinamikā,
  • sadales tarifu aktualitātēs,
  • zaļās ģenerācijas attīstībā, 
  • elektroapgādes drošuma un kvalitātes rādītājos,
  • 10 gadu attīstības plāna aktivitātēs.

Apskats tiek veidots reizi ceturksnī, tas pieejams šeit.