"Sadales tīkls" samazina 2024. gadā tarifā iekļautās izmaksas par 8,2 miljoniem eiro

Elektroenerģijas cenas prognožu, vispārējās inflācijas prognožu un elektroenerģijas pārvades (AS "Augstsprieguma tīkls") tarifa samazinājuma ietekmē AS "Sadales tīkls" samazinājusi elektroenerģijas sadales tarifā 2024. gadā iekļaujamās izmaksas par 8,2 miljoniem eiro. Atbilstoši tam visiem "Pamata" un "Speciālajiem" tarifu plāniem visās sprieguma pakāpēs pārskatītas un samazinātas līdzšinējās tarifa vērtības, kas stājās spēkā šī gada 1. jūlijā. Precizētās vērtības iesniegtas izskatīšanai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā (SPRK), un plānots, ka tās stāsies spēkā 2024. gada 1. janvārī.

Līdz ar precizētajām sadales tarifa vērtībām tarifa fiksētās maksas daļa (maksa par jaudas uzturēšanu) samazināsies par aptuveni 7-11%. Konkrēts samazinājums būs atkarīgs no lietotāja pieslēguma veida (sprieguma pakāpes, pieslēguma jaudas) un izvēlētā tarifu plāna. Nedaudz – par 1% – samazināsies arī mainīgā maksa (maksa par piegādātajām kilovatstundām), konkrēts maksas apjoms būs atkarīgs no ikmēneša elektroenerģijas patēriņa.

Operators precizētās vērtības izstrādājis atbilstoši 2023. gada 16. novembrī SPRK apstiprinātajiem grozījumiem sadales tarifu aprēķināšanas metodikā, kas sniedz iespēju pārskatīt sadales pakalpojumu tarifus no 2024. gada 1. janvāra – agrāk, nekā to paredzēja līdzšinējais regulējums. Regulatoram atbilstoši metodikai 21 dienas laikā ir jāizvērtē "Sadales tīkla" iesniegtās tarifu vērtības.

Privātpersonu pieslēgumiem līdz 25 A piemēros tarifa maksas pieauguma griestus

2024. gada 1. janvārī spēkā stāsies arī politiski rastais valsts atbalsta risinājums sadales tarifu strauja pieauguma ierobežošanai, ko Saeima 23. novembrī atbalstīja galīgajā lasījumā. Tas nosaka tarifa fiksētās maksas daļas pieauguma griestus privātpersonu vienas fāzes (1 F) pieslēgumiem ar jaudu līdz 25 ampēriem (A) ieskaitot un trīs fāžu (3 F) pieslēgumiem ar jaudu līdz 25 A ieskaitot, tādējādi nodrošinot lēzenāku un prognozējamu tarifu pieaugumu iedzīvotājiem.

"PAMATA" tarifu plāns: pamata izvēle, ko izmanto vairāk nekā 95% mājsaimniecību

Plānotā ikmēneša fiksētā maksa (par jaudas uzturēšanu) privātpersonu pieslēgumiem no 01.01.2024.

Fāžu un ampēru skaits

Fiksētās ikmēneša maksas vērtība (EUR bez PVN), spēkā no 01.07.2023.


Fiksētās ikmēneša maksas vērtība (EUR bez PVN), spēkā no 01.01.2024.

Faktiskā fiksētā ikmēneša maksa (EUR bez PVN) no 01.01.2024. ar valsts atbalstu 2024. gadā

Līdz 1 F 16 A

6,08

5,44

3,24

1 F 20 A

7,60

6,80

3,74

1 F 25 A

9,50

8,50

4,24

1 F 32 A

12,16

10,88

10,88*

3 F 16 A

14,72

13,12

7,20

3 F 20 A

18,40

16,40

8,50

3 F 25 A

23,00

20,50

11,00

3 F 32 A

29,44

26,24

26,24*

3 F 40 A

36,80

32,80

32,80*

*Pieslēgumiem, kuriem Saeimas apstiprinātajos likuma grozījumos netiek noteikts pieauguma ierobežojums, faktiskā fiksētā maksa sakrīt ar ikmēneša fiksētās maksas vērtību, kas spēkā no 01.01.2024. 

Ņemot vērā gan precizētās sadales tarifu vērtības, gan valsts atbalstu, pakalpojuma fiksētās maksas daļa rēķinā no 2024. gada 1. janvāra ar "Pamata" tarifu plānu biežāk lietotajiem privātpersonu 1 F pieslēgumiem (16-25 A) būs 3 līdz 4,5 eiro robežās (neskaitot PVN), bet biežāk lietotajiem 3 F pieslēgumiem (16-32 A) 7  līdz 26,5 eiro robežās (neskaitot PVN). Mainīgā maksa par 1 kilovatstundas piegādi "Pamata" tarifu plānam plānota 0,03962 eiro/kWh (neskaitot PVN).

"Speciālo" tarifu plānu valsts atbalsta risinājums neietekmē

"Speciālajam" tarifu plānam ikmēneša fiksētās maksas samazinājums būs 7-11% apmērā, salīdzinot ar vērtībām, kas ir spēkā no 2023. gada 1. jūlija, bet mainīgā maksa par 1 kilovatstundas piegādi plānota 0,15848 eiro/kWh (neskaitot PVN). "Speciālā" tarifa fiksētās maksas daļu pieauguma griestu risinājums neietekmē, jo tā jau šobrīd atbilst nosacījumiem par maksimālo atļauto pieaugumu. Turklāt "Speciālais" plāns paredzēts izņēmuma gadījumiem (objektiem ar neesošu vai nullei tuvu patēriņu konkrētajā periodā).

"SPECIĀLAIS" tarifu plāns: izvēle izņēmuma gadījumos objektiem ar minimālu vai 0 patēriņu

Plānotā ikmēneša fiksētā maksa (par jaudas uzturēšanu) privātpersonu pieslēgumiem no 01.01.2024. 

Fāžu un ampēru skaits

Fiksētās ikmēneša maksas vērtība (EUR bez PVN), spēkā no 01.07.2023.


Fiksētās ikmēneša maksas vērtība (EUR bez PVN), spēkā no 01.01.2024.

Līdz 1 F 16 A

2,40

2,24

1 F 20 A

3,00

2,80

1 F 25 A

3,75

3,50

1 F 32 A

4,80

4,48

3 F 16 A

5,92

5,28

3 F 20 A

7,40

6,60

3 F 25 A

9,25

8,25

3 F 32 A

11,84

10,56

3 F 40 A

14,80

13,20


Tāpat kā līdz šim, konkrēta maksa par elektroenerģijas sadali katrai mājsaimniecībai būs atkarīga gan no pieslēguma veida (fāžu un ampēru skaita), gan izvēlētā tarifu plāna ("Pamata" vai "Speciālais"), gan arī ikmēneša elektroenerģijas patēriņa (kWh skaita). 

Sadales tarifs pēc būtības ir maksa par milzīgās, kritiski nozīmīgās elektroapgādes sistēmas uzturēšanu un attīstību. "Sadales tīkla" pārvaldībā ir elektrolīnijas 92 tūkstošu kilometru kopgarumā, ap 28 tūkstoši transformatoru apakšstaciju, vēl lielāks skaits sadales skapju, 1 miljons viedo elektroenerģijas skaitītāju u.c. Tas viss ļauj nodrošināt elektrības piegādi gandrīz 800 tūkstošiem mājsaimniecību un uzņēmumu visā Latvijā. Sadales sistēmas pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamās, no tarifa ieņēmumiem negūtās izmaksas sistēmas operatoram tiks kompensētas no valsts budžeta.

Elektroenerģijas pārvades un sadales pakalpojumu maksa ir viena daļa no kopējā ikmēneša elektroenerģijas rēķina. Vēl viena daļa ir maksa par izlietoto elektroenerģiju (kilovatstundu skaitu), kas tiek aprēķināta atbilstoši katra klienta izvēlētajam elektroenerģijas tirgotāja produktam, trešā daļa ir pievienotās vērtības nodoklis (PVN).

SPRK metodika nosaka, ka tarifs turpmāk var tikt pārskatīts reizi gadā atbilstoši patēriņa prognožu, elektroenerģijas cenu un citu izmaksu dinamikai, lai korekti attiecinātu uz klientiem faktiskās pakalpojuma izmaksas.

Plašāka informācija par izmaiņām pieejama "Sadales tīkla" mājaslapā www.sadalestikls.lv.

Publikācija Latvijas Vēstnesī: https://www.vestnesis.lv/op/2023/231.DA20