BOJĀJUMA PIETEIKŠANA

Ja vēlaties informēt par elektrības padeves pārtraukumu, sprieguma problēmu vai elektroapgādes infrastruktūras defektu, aizpildiet atbilstošu pieteikumu!
Augstas bīstamības situācijās nekavējoties zvaniet glābšanas dienestam 112.
Plašāk par elektrotīkla bojājumiem