Pasūtītājs: AS Sadales tīkls

Identifikācijas Nr.: CA-3365/ST

Paredzamā līguma priekšmets: RIB tipa laivu iegāde

Iepirkuma izsludināšanas datums: 16.05.2022

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 01.06.2022 14:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Latvenergo elektronisko iepirkumu un kvalifikācijas sistēma eis2.latvenergo.lv