Pasūtītājs: AS Sadales tīkls

Identifikācijas Nr.: CA-3420/ST

Paredzamā līguma priekšmets: Konteinera tipa ēkas iegāde priekš objekta: "110/20/6 kV apakšstacijas Nr.2A "Ķegums 2" 20 kV sadales pārbūve adresē Ķeguma prospekts 9B, Ķegums, Ogres nov."

Iepirkuma izsludināšanas datums: 23.05.2022

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 15.07.2022 14:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Latvenergo elektronisko iepirkumu un kvalifikācijas sistēma eis2.latvenergo.lv