Pasūtītājs: AS Sadales tīkls

Identifikācijas Nr.: CA-3423/ST

Paredzamā līguma priekšmets: Foto objektīva iegāde

Iepirkuma izsludināšanas datums: 23.05.2022

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 30.05.2022 14:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Latvenergo elektronisko iepirkumu un kvalifikācijas sistēma eis2.latvenergo.lv