Pasūtītājs: AS Sadales tīkls

Identifikācijas Nr.: CA-3447/ST

Paredzamā līguma priekšmets: Dz/betona pamatnes demontāža-drupināšana un utilizācija

Iepirkuma izsludināšanas datums: 27.05.2022

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 03.06.2022 14:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Latvenergo elektronisko iepirkumu un kvalifikācijas sistēma eis2.latvenergo.lv