Pasūtītājs: AS Sadales tīkls

Identifikācijas Nr.: CA-5544/ST

Paredzamā līguma priekšmets: Apgrūtinājumu plānu izgatavošana un reģistrēšana Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā

Iepirkuma izsludināšanas datums: 15.09.2023

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 27.09.2023 14:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Latvenergo elektronisko iepirkumu un kvalifikācijas sistēma eis2.latvenergo.lv