Pasūtītājs: AS Sadales tīkls

Identifikācijas Nr.: CA-5561/ST

Paredzamā līguma priekšmets: Durvju maiņa Zvaigžņu ielā 5, Ventspilī

Iepirkuma izsludināšanas datums: 19.09.2023

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 26.09.2023 14:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Latvenergo elektronisko iepirkumu un kvalifikācijas sistēma eis2.latvenergo.lv