Pasūtītājs: AS Sadales tīkls

Identifikācijas Nr.: CA-5575/ST

Paredzamā līguma priekšmets: KTA PM objektam, Ances meži, Ance, Ances pag., Ventspils nov. (pieteikums nr.100858220)

Iepirkuma izsludināšanas datums: 20.09.2023

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 27.09.2023 14:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Latvenergo elektronisko iepirkumu un kvalifikācijas sistēma eis2.latvenergo.lv