Pasūtītājs: AS Sadales tīkls

Identifikācijas Nr.: CA-5590/ST

Paredzamā līguma priekšmets: 3. klases elektroizolējošo uzroču iegāde/Purchase of Class 3 electrical insulating sleeves

Iepirkuma izsludināšanas datums: 22.09.2023

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 11.10.2023 14:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Latvenergo elektronisko iepirkumu un kvalifikācijas sistēma eis2.latvenergo.lv