Elektroenerģijas tirgus mājsaimniecībām

Jums ir iespēja mainīt elektroenerģijas tirgotāju, lai izvēlētos sev piemērotāko piedāvājumu. Arī tad, ja maināt dzīvesvietu, kurā jau ir esošs pieslēgums vai jūsu nekustamajā īpašumā ir notikusi jauna pieslēguma izbūve, šis ir brīdis, kad jāveic elektroenerģijas tirgotāja izvēle.

Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem elektroenerģiju lietotājiem drīkst tirgot tikai reģistrēti tirgotāji, kuriem noslēgts Sistēmas lietošanas līgums ar Sadales tīkls. No kopējā saraksta atlasīti aktīvie elektroenerģijas tirgotāji, un norādīta to kontaktinformācija.

Aktīvie elektroenerģijas tirgotāji
ALEXELA SIA 

Reģ. Nr. 40103752971 
www.alexela.lv
Adrese: Audēju iela 15 - 4, Rīga, LV-1050

E-pasts: alexela@alexela.lv
Kontakttālrunis: +371 27337722
BITE LATVIJA SIA

Reģ. Nr. 40003742426
www.bite.lv
Adrese: Rīga, Uriekstes iela 2A - 24, LV-1005

E-pasts: info@bite.lv
Kontakttālrunis: +371 25851601
BRIGHT FUTURE ENERGY SIA

Reģ. Nr. 40103973725

Adrese: Viestura prospekts 1-7, Rīga, LV-1005

E-pasts: info.bfenergo@gmail.com
Kontakttālrunis: +371 25941051
ELENGER SIA

Reģ. Nr. 40203080354
www.elenger.lv
Adrese: Elizabetes iela 24, Rīga, LV-1050

E-pasts: info@elenger.lv
Kontakttālrunis: +371 68806680
ENEFIT SIA

Reģ. Nr. 40003824046
www.enefit.lv 
Adrese: Roberta Hirša ielā 1, Rīga, LV-1045, Latvija

E-pasts: elektriba@enefit.lv
Kontakttālrunis: +371 60000055
LATVENERGO AS

Reģ. Nr. 40003032949
www.elektrum.lv
Adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230

E-pasts: klientu.serviss@elektrum.lv
Kontakttālrunis: +371 8400
MVBK SIA

Reģ. Nr. 40103895702
www.elementary.lv
Adrese: Rūpniecības iela 32B – 1K, Rīga, LV-1045

E-pasts: info@mvbk.lv
Kontakttālrunis: +371 26883737
TET SIA 

Reģ. Nr. 40003052786 
www.tet.lv
Adrese: Dzirnavu iela 105, Rīga, LV-1011

E-pasts: tet@tet.lv
Kontakttālrunis: +371 177
VIRŠI Renergy SIA

Reģ. Nr. 45403058402
www.virsi.lv
Biroja adrese: Bieķensalas iela 21, Rīga, LV-1004

E-pasts: info@virsi.lv
Kontakttālrunis: +371 80700070

Atbilstoši MK noteikumiem pakalpojumu sniedz, aizsargātajam lietotājam piemērojot maksājuma samazinājumu rēķina summai par elektroenerģiju un sistēmas pakalpojumiem, neiekļaujot tajā pievienotās vērtības nodokli. Vairāk informācijas

Šobrīd aizsargāto lietotāju pakalpojumu nodrošina AS "Latvenergo", SIA "Enefit" un SIA "Tet".

Kam tiek piešķirts valsts atbalsts?

Aizsargātie lietotāji ir:

  • trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības (personas);
  • ģimenes (personas), kuru aprūpē ir bērns ar invaliditāti;
  • personas ar 1. grupas invaliditāti vai to aizgādņi;
  • daudzbērnu ģimenes.
    Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 345 "Aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma noteikumi" 7. punktudaudzbērnu ģimene pakalpojumu saņem, maksājuma samazinājumu piemērojot vienai no personām, kurai pašai vai kopā ar laulāto ir trīs vai vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) vai bērni līdz 24 gadu vecumam (skaidrojums - persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu), kuri iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību).


Kāda ir valsts atbalsta saņemšanas kārtība?Ja aizsargātais lietotājs ir līgumslēdzējs,
pakalpojuma saņemšanai nav jāpiesakās pie pakalpojuma sniedzēja.


Ja aizsargātais lietotājs nav līgumslēdzējs, bet ir apakšlietotājs,

pakalpojumu var saņemt saskaņā ar galalietotāja noslēgto līgumu, piesakoties pakalpojuma saņemšanai pie līgumslēdzēja (galalietotāja) izvēlētā elektroenerģijas tirgotāja.

Pakalpojumam var pieteikties uzņēmumu mājaslapās un klientu apkalpošanas centros.

BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI

Ja jums ir jautājums par elektroenerģiju jūsu mājoklī - vērsieties pie elektroenerģijas tirgotāja. Piemēram, pie tirgotāja jāvēršas, ja vēlaties izvērtēt elektroenerģijas piedāvājuma cenu un atbilstību vai vēlaties izmantot citus elektroenerģijas tirgotāja pakalpojumus, piemēram, elektroierīču apdrošināšanu vai izvēlēties interneta pieslēgumu.

Ja jums ir jautājums par elektroenerģijas skaitītāja apkalpošanu, tā kontroli, jauna pieslēguma ierīkošanu, remontdarbiem, kā arī bojājumiem, kas saistīti ar elektroenerģijas padevi – vērsieties pie "Sadales tīkla".

Mājsaimniecībām tiek piemērots tirgotāja centriskais modelis. Tas paredz, ka mājsaimniecība ar tirgotāju slēdz līgumu, kurā ir ietverts norēķins par elektroenerģiju, par sadales sistēmas pakalpojumu, ko nodrošina "Sadales tīkls", un PVN. Tas nozīmē, ka klients norēķinās ar tirgotāju arī par "Sadales tīkla" pakalpojumu.