Elektroenerģijas tirgus mājsaimniecībām

Jums ir iespēja mainīt elektroenerģijas tirgotāju, lai izvēlētos sev piemērotāko piedāvājumu. Arī tad, ja maināt dzīvesvietu, kurā jau ir esošs pieslēgums vai jūsu nekustamajā īpašumā ir notikusi jauna pieslēguma izbūve, šis ir brīdis, kad jāveic elektroenerģijas tirgotāja izvēle.

Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem elektroenerģiju lietotājiem drīkst tirgot tikai reģistrēti tirgotāji, kuriem noslēgts Sistēmas lietošanas līgums ar Sadales tīkls. No kopējā saraksta atlasīti aktīvie elektroenerģijas tirgotāji, un norādīta to kontaktinformācija.

Aktīvie elektroenerģijas tirgotāji
ALEXELA SIA 

Reģ. Nr. 40103752971 
www.220energija.lv
Adrese: Marijas iela 13 k-2 -3, Rīga, LV-1050

E-pasts: info@220energija.lv
Kontakttālrunis: +371 67811220
BALTCOM SIA

Reģ. Nr. 40003005264
www.baltcom.lv
Adrese: Maskavas iela 322, Rīga, LV-1050

E-pasts: info@baltcom.lv
Kontakttālrunis: +371 27370000
BRIGHT FUTURE ENERGY SIA

Reģ. Nr. 40103973725

Adrese: Viestura prospekts 1-7, Rīga, LV-1005

E-pasts: info.bfenergo@gmail.com
Kontakttālrunis: +371 25941051
ELENGER SIA

Reģ. Nr. 40203080354
www.elenger.lv
Adrese: Elizabetes iela 24, Rīga, LV-1050

E-pasts: info@elenger.lv
Kontakttālrunis: +371 68806680
ENEFIT SIA

Reģ. Nr. 40003824046
www.enefit.lv 
Adrese: Vesetas iela 7, Rīga, LV-1013, Latvija

E-pasts: elektriba@enefit.lv
Kontakttālrunis: 60000055
LATVENERGO AS

Reģ. Nr. 40003032949
www.elektrum.lv
Adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230

E-pasts: klientu.serviss@elektrum.lv
Kontakttālrunis: +371 8400
MVBK SIA

Reģ. Nr. 40103895702
www.elementary.lv
Adrese: Jāņa Pliekšāna iela 29 k-2, Jūrmala, LV-2015

E-pasts: info@mvbk.lv
Kontakttālrunis: +371 26883737
TET SIA 

Reģ. Nr. 40003052786 
www.tet.lv
Adrese: Dzirnavu iela 105, Rīga, LV-1011

E-pasts: tet@tet.lv
Kontakttālrunis: +371 177

Atbilstoši MK noteikumiem pakalpojumu sniedz, aizsargātajam lietotājam piemērojot maksājuma samazinājumu rēķina summai par elektroenerģiju, sistēmas pakalpojumiem un obligātā iepirkuma komponenti, neiekļaujot tajā pievienotās vērtības nodokli. Vairāk informācijas

Aizsargātie lietotāji ir:

  • daudzbērnu ģimenes, kurās ir trīs un vairāk bērni vai aizbilstamie vecumā līdz 18 gadiem;
  • ģimenes ar trīs un vairāk bērniem, ja viens vai vairāki bērni ir vecumā no 18 līdz 24 gadiem un turpina mācīties;
  • personas ar 1. grupas invaliditāti; ģimenes, kuru aprūpē ir bērns invalīds vecumā līdz 18 gadiem;
  • trūcīgas un maznodrošinātas personas.

Šobrīd aizsargāto lietotāju pakalpojumu nodrošina AS "Latvenergo" un SIA "Tet". Pakalpojumam var pieteikties uzņēmumu mājaslapās un klientu apkalpošanas centros. 

BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI

Ja jums ir jautājums par elektroenerģiju jūsu mājoklī - vērsieties pie elektroenerģijas tirgotāja. Piemēram, pie tirgotāja jāvēršas, ja vēlaties izvērtēt elektroenerģijas piedāvājuma cenu un atbilstību vai vēlaties izmantot citus elektroenerģijas tirgotāja pakalpojumus, piemēram, elektroierīču apdrošināšanu vai izvēlēties interneta pieslēgumu.

Ja jums ir jautājums par elektroenerģijas skaitītāja apkalpošanu, tā kontroli, jauna pieslēguma ierīkošanu, remontdarbiem, kā arī bojājumiem, kas saistīti ar elektroenerģijas padevi – vērsieties pie "Sadales tīkla".

Mājsaimniecībām tiek piemērots tirgotāja centriskais modelis. Tas paredz, ka mājsaimniecība ar tirgotāju slēdz līgumu, kurā ir ietverts norēķins par elektroenerģiju, par sadales sistēmas pakalpojumu, ko nodrošina "Sadales tīkls", u.c. pozīcijas (obligātā iepirkuma komponente, PVN). Tas nozīmē, ka klients norēķinās ar tirgotāju arī par "Sadales tīkla" pakalpojumu.