Elektroenerģijas ražotāju pieslēgumi sadales sistēmā

Saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 22. panta (3) daļu "Sadales tīkls" ir apkopojis un publicē informāciju par iepriekšējā gadā savā licences darbības zonā ierīkoto elektroenerģijas ražošanas iekārtu pieslēgumu skaitu un atļauto ražošanas jaudu.

Latvijas teritorijā uzstādīto un "Sadales tīkla" elektrotīklam pieslēgto elektroenerģijas ražošanas sistēmu, to skaitā arī mikroģeneratoru, loma ilgtspējīgas valsts energoapgādes nodrošināšanā un zaļā kursa mērķu sasniegšanā arvien pieaug. Informācija par ierīkoto elektroenerģijas ražošanas iekārtu pieslēgumumiem "Sadales tīkla" elektrotīklam ļauj ikvienam novērtēt zaļā kursa virzību Latvijā, bet īpaši noderīga tā ir enerģētikas politikas veidotājiem, žurnālistiem, pētniekiem, investoriem, teritoriju attīstītājiem, kā arī klientiem, kuri plāno veidot energokopienas.

Pieslēgto mikroģeneratoru skaits

9 632

Privātpersonu mikroģeneratori

9 146

Juridisko personu mikroģeneratori

486

Vidējā uzstādītā ražošanas jauda

8,28 kW

Pieslēgto elektrostaciju skaits 

114

Privātpersonu elektrostacijas

4

Juridisko personu elektrostacijas

110

Vidējā uzstādītā ražošanas jauda

90 kW

Ražotāju saraksti pa gadiem

Ražotāju saraksts par 2022. gaduRažotāju saraksts par 2021. gadu