SLODZES ATJAUNOŠANAS IZMAKSU APRĒĶINA PRINCIPI

Maksa par slodzes atjaunošanu sastāv no divām pozīcijām:

  1. pieslēgšanas izmaksas – maksa par slodzes atjaunošanu;
  2. jaudas uzturēšanas izmaksas – sistēmas operatora izmaksas par elektrotīkla un papildu jaudas uzturēšanu atbilstoši pieprasītās slodzes apjomam.

Pakalpojumu cenrādis

Jaudas uzturēšanas izmaksu aprēķins balstās uz vienu no šīm sistēmas operatora pakalpojumu tarifos noteiktajām un pieslēgumam atbilstošajām komponentēm:

  • pieslēguma nodrošināšanu EUR/gadā,
  • IAA strāvas lielumu EUR/A/gadā,
  • atļauto slodzi EUR/kW/gadā.

Vairāk par pakalpojumu tarifiem

Papildu jaudas uzturēšanas izmaksas aprēķina, atbilstoši pieprasītās slodzes apjomam, vienai no augstāk norādītajām tarifa komponentēm un dienu skaitam, sākot ar dienu, kad slodze samazināta, bet ne vairāk kā par 24 mēnešiem.