Izmaksu atgūšanas kalkulators

Efektīvi izmantojot pieprasīto slodzi, jums ir iespēja piecu gadu laikā atgūt visus jauna pieslēguma ierīkošanā ieguldītos līdzekļus. Izmaksu atgūšanas kalkulators palīdzēs noskaidrot, vai un kādā periodā varēsiet atgūt jauna elektrības pieslēguma ierīkošanas izmaksas.
Izmaksu atgūšanas nosacījumi

Notiek ielāde...
Patēriņš lielāks par mēnesī maksimāli pieejamo!
IAA strāvas lielumam jābūt lielākam par 100A
Atļautajai slodzei jābūt lielākai par 0
i
Informācija par atbilstošo sprieguma pakāpi ir norādīta jums izsniegtajās tehniskajās prasībās
A
i
Tehniskajās prasībās norādītais ievadaizsardzības aparāta (IAA) lielums (0,4 kV tīklā)
kW
i
Tehniskajās prasībās norādītā jauda (6-20 kV tīklā)
EUR
i
Kopējās pieslēguma ierīkošanas izmaksas (bez PVN) norādītas pieslēguma līgumā vai rēķinā. Ja precīzas izmaksas vēl nav zināmas, lūdzu, ievadiet aptuvenas pieslēguma ierīkošanas izmaksas
i
Lai noskaidrotu piemērotāko tarifu, aicinām izmantot tarifu aprēķina kalkulatoru
i
Lūdzu, norādiet izvēlēto tarifa plānu
Maksimālais iespējamais patēriņš kWh / mēnesī
Minimālais patēriņš izmaksu atgūšanas uzsākšanai ir no kWh / gadā
Patēriņš visu izmaksu atgūšanai Šādam pieslēgumam piecos gados iespējams atgūt līdz (bez PVN) kWh / mēnesī EUR

Plānotais mēneša vidējais patēriņš, kWh

i
Kopējais dienas, nakts un brīvdienu vidējais patēriņš
i
Darba dienās no 7.00 līdz 23.00
i
Darba dienās no 8.00 līdz 10.00 un no 17.00 līdz 20.00
i
Darba dienās no 23.00 līdz 7.00, sestdienās un svētdienās – visu diennakti
Pieslēguma ierīkošanas izmaksas iespējams atgūt aptuveni X mēnešos
Piecos gados atgūstamā pieslēguma ierīkošanas izmaksu summa (bez PVN) ir aptuveni EUR
1. gadā
2. gadā
3. gadā
4. gadā
5. gadā