Izmaksu atgūšanas kalkulators

VALSTS ATBALSTS ELEKTROENERĢIJAS LIETOTĀJIEM

Sākot ar 2023. gada 1. janvāri, visiem lietotājiem ir noteikta jauna OIK likme - 0 EUR / MWh.

No 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim juridiskām personām, izņemot valsts un pašvaldību iestādes, kā arī juridiskās personas, kuras izmanto mājsaimniecībām paredzēto sistēmas pakalpojumu tarifu, pilnā apmērā samazināta arī elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu maksa, kas tiek kompensēta no valsts budžeta. Rēķinā atspoguļota gan maksa par sadales sistēmas pakalpojumiem, gan arī 100% samazinājums (atbilstoša summa ar mīnusa zīmi).

Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likums, MK noteikumi Nr. 50
Vairāk par tarifiem, OIK jaudas komponentes, OIK aprēķinu kārtība, publikācija izdevumā "Latvijas vēstnesis"


Efektīvi izmantojot pieprasīto slodzi, jums ir iespēja piecu gadu laikā atgūt visus jauna pieslēguma ierīkošanā ieguldītos līdzekļus. Izmaksu atgūšanas kalkulators palīdzēs noskaidrot, vai un kādā periodā varēsiet atgūt jauna elektrības pieslēguma ierīkošanas izmaksas.
Izmaksu atgūšanas nosacījumi

Notiek ielāde...
Patēriņš lielāks par mēnesī maksimāli pieejamo!
IAA strāvas lielumam jābūt lielākam par 100A
Atļautajai slodzei jābūt lielākai par 0
i
Informācija par atbilstošo sprieguma pakāpi ir norādīta jums izsniegtajās tehniskajās prasībās
A
i
Tehniskajās prasībās norādītais ievadaizsardzības aparāta (IAA) lielums (0,4 kV tīklā)
kW
i
Tehniskajās prasībās norādītā jauda (6-20 kV tīklā)
EUR
i
Kopējās pieslēguma ierīkošanas izmaksas (bez PVN) norādītas pieslēguma līgumā vai rēķinā. Ja precīzas izmaksas vēl nav zināmas, lūdzu, ievadiet aptuvenas pieslēguma ierīkošanas izmaksas
i
Lai noskaidrotu piemērotāko tarifu, aicinām izmantot tarifu aprēķina kalkulatoru
i
Lūdzu, norādiet izvēlēto tarifa plānu
Maksimālais iespējamais patēriņš kWh / mēnesī
Minimālais patēriņš izmaksu atgūšanas uzsākšanai ir no kWh / gadā
Patēriņš visu izmaksu atgūšanai Šādam pieslēgumam piecos gados iespējams atgūt līdz (bez PVN) kWh / mēnesī EUR

Plānotais mēneša vidējais patēriņš, kWh

i
Kopējais dienas, nakts un brīvdienu vidējais patēriņš
i
...
i
Darba dienās no 8.00 līdz 10.00 un no 17.00 līdz 20.00
i
Darba dienās no 23.00 līdz 7.00, sestdienās un svētdienās – visu diennakti
Pieslēguma ierīkošanas izmaksas iespējams atgūt aptuveni X mēnešos
Piecos gados atgūstamā pieslēguma ierīkošanas izmaksu summa (bez PVN) ir aptuveni EUR
1. gadā
2. gadā
3. gadā
4. gadā
5. gadā
calculators.payment.choose.correct.tarrif
calculators.payment.choose.correct.tarrif.plan
S2 Mājsaimniecības trīsfāžu pieslēgums ar IAA strāvas lielumu no 64A un lielāku
Pamattarifs
S3 Mājsaimniecību trīsfāžu pieslēgums ar IAA strāvas lielumu no 64A un lielāku
S6 (viena laika zona, visas atļautās slodzes)
1. plāns
2. plāns
S8 (trīs laika zonas, visas atļautās slodzes)
calculators.payment.choose.basic.tariff
S6 (viena laika zona) Ar IAA strāvas lielumu līdz 200 A ieskaitot
S6 (viena laika zona) Ar IAA strāvas lielumu no 201 A līdz 800 A ieskaitot
S8 (trīs laika zonas) Ar IAA strāvas lielumu līdz 200 A ieskaitot
S8 (trīs laika zonas) Ar IAA strāvas lielumu no 201 A līdz 800 A ieskaitot
S8 (trīs laika zonas) Ar IAA strāvas lielumu no 801 A un lielāku