Izmaksu atgūšanas kalkulators

Aktuāli!
Sākot ar šī gada 1. maiju, klientiem ir iespēja jauniem lielas jaudas pieslēgumiem izmantot būvdarbu izmaksu sadalījuma principu, kur 50% sedz klients, bet otrus 50% līdzfinansē "Sadales tīkls".
Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā

Klientiem, kas jauna pieslēguma ierīkošanas izmaksu samazināšanai izvēlējušies līdz 30. aprīlim pieejamo izmaksu atgūšanas risinājumu, būs iespēja to lietot līdz pilnīgai nosacījumu izpildei.


Efektīvi izmantojot pieprasīto slodzi, jums ir iespēja piecu gadu laikā atgūt visus jauna pieslēguma ierīkošanā ieguldītos līdzekļus. Izmaksu atgūšanas kalkulators palīdzēs noskaidrot, vai un kādā periodā varēsiet atgūt jauna elektrības pieslēguma ierīkošanas izmaksas.
Izmaksu atgūšanas nosacījumi

Notiek ielāde...
Patēriņš lielāks par mēnesī maksimāli pieejamo!
IAA strāvas lielumam jābūt lielākam par 100A
Atļautajai slodzei jābūt lielākai par 0
i
Informācija par atbilstošo sprieguma pakāpi ir norādīta jums izsniegtajās tehniskajās prasībās
A
i
Tehniskajās prasībās norādītais ievadaizsardzības aparāta (IAA) strāvas lielums (0,4 kV tīklā)
kW
i
Tehniskajās prasībās norādītā jauda (6-20 kV tīklā)
EUR
i
Kopējās pieslēguma ierīkošanas izmaksas (bez PVN) norādītas pieslēguma līgumā vai rēķinā. Ja precīzas izmaksas vēl nav zināmas, lūdzu, ievadiet aptuvenas pieslēguma ierīkošanas izmaksas

i
Kopējais dienas, nakts un brīvdienu vidējais patēriņš
Maksimālais iespējamais patēriņš: kWh / mēn.
Minimālais patēriņš izmaksu atgūšanas uzsākšanai: kWh / gadā
Patēriņš visu izmaksu atgūšanai: Šādam pieslēgumam piecos gados iespējams atgūt līdz (bez PVN) kWh / mēn. EUR
Pieslēguma ierīkošanas izmaksas iespējams atgūt aptuveni X mēnešos
Piecos gados atgūstamā pieslēguma ierīkošanas izmaksu summa (bez PVN) ir aptuveni EUR
1. gadā
2. gadā
3. gadā
4. gadā
5. gadā
calculators.payment.choose.correct.tarrif
calculators.payment.choose.correct.tarrif.plan
S2 Mājsaimniecības trīsfāžu pieslēgums ar IAA strāvas lielumu no 64A un lielāku
Pamattarifs
S3 Mājsaimniecību trīsfāžu pieslēgums ar IAA strāvas lielumu no 64A un lielāku
S6 (viena laika zona, visas atļautās slodzes)
1. plāns
2. plāns
S8 (trīs laika zonas, visas atļautās slodzes)
calculators.payment.choose.basic.tariff
S6 (viena laika zona) Ar IAA strāvas lielumu līdz 200 A ieskaitot
S6 (viena laika zona) Ar IAA strāvas lielumu no 201 A līdz 800 A ieskaitot
S8 (trīs laika zonas) Ar IAA strāvas lielumu līdz 200 A ieskaitot
S8 (trīs laika zonas) Ar IAA strāvas lielumu no 201 A līdz 800 A ieskaitot
S8 (trīs laika zonas) Ar IAA strāvas lielumu no 801 A un lielāku