Prakse

Prakses laikā būs iespēja iepazīt vidējā sprieguma slēgiekārtas, vidējā sprieguma tīkla neitrāles režīmus, releju aizsardzības, automātikas un dispečervadības sistēmas jaunās tehnoloģijas, tehnisko dokumentāciju, instrukcijas, piedalīties pie kabeļu bojājumu vietas meklēšanas un kabeļu pārbaudes darbiem, iepazīt datorprogrammu ĢIS, apgūt dažādu mērlīdzekļu pielietošanu u.c.

Lai atvērtu "Pieteikuma formu", izmanto pogu "Pieteikties".

Prakses laikā Jums būs iespēja iegūt vispārēju priekšstatu par elektrotīkla uzbūvi, darbību, tīkla tehniskajiem parametriem, tīkla uzturēšanas un remonta darbiem, būs iespēja iepazīties ar 110kV barošanas apakšstaciju un 6kV, 10kV, 20kV sadales apakšstaciju uzbūvi, apakšstacijās uzstādītajām iekārtām un iekārtu darbības principiem, varēsi piedalīties operatīvo pārslēgumu veikšanā, tīkla tehnisko parametru mērīšanā, iekārtu remonta un nomaiņas procesos, iepazīties ar iekārtu operatīvo apkalpošanu, speciālās tehnikas izmantošanu, tehnisko dokumentāciju, tīkla shēmām un shēmās lietojamiem apzīmējumiem, kā arī iepazīties kā patstāvīgi un ātri pieņemt lēmumus operatīvi bīstamās situācijās.

Lai atvērtu "Pieteikuma formu", izmanto pogu "Pieteikties".