Mācību centra komanda

AS "Sadales tīkls" Mācību centra darbinieki un atbildības jomas.

Līga Upzare-Āboliņa

Mācību koordinētājs

Artūrs Šmats

Elektrozinību mācību vadītājs