Maksimālās slodzes aprēķina tabula

Pieslēguma maksimālo atļauto slodzi ierobežo uzstādītā ievadaizsardzības aparāta (IAA) nominālās strāvas lieluma (A). Tabulā norādīts biežāk lietoto IAA strāvas lielums, atbilstoša maksimālā atļautā slodze 3 fāžu pieslēgumiem 0,4 kV elektrotīklam un mēneša patēriņš, kas nepieciešams, lai pieslēgums atbilstu slodzes atjaunošanai bez maksas.

IAA nominālā strāva (A)100125144160200224250300315355
Slodze (kW)64,3680,4592,68102,98128,73144,17160,91193,09202,74228,49
7 % mēneša patēriņā (min. kWh)3289411147365262657873678222986710 36011 676
IAA nominālā strāva (A)400425500630710800900100012501600
Slodze (kW)257,45273,54321,82405,49456,98514,90579,27643,63804,541029,81
7 % mēneša patēriņā (min. kWh)13 15613 97816 44520 72023 35226 31229 60132 88941 11252 623


Piemēram, ja pieslēguma vieta ir zemspriegumā (0,4 kV) un objektā IAA strāvas lielums ir 125 A, tad vismaz viena mēneša patēriņam 12 mēnešu periodā pirms atļautās slodzes samazināšanas ir jābūt ne mazāk kā 4111 kWh. Slodzi (kW) aprēķina: P=√3*0,4*0,929*IAA=0,6436*IAA 7% no mēneša patēriņa aprēķina: P * 730 (vidējais stundu skaits mēnesī)* 0,07. Ja pieslēguma vieta ir vidspriegumā (6 kV, 10 kV, 20 kV), tad slodze (kW) ir redzama klienta rēķinā. 7% no mēneša patēriņa aprēķina: P * 730 (vidējais stundu skaits mēnesī) * 0,07