Sadales transformatoru tehnisko zudumu kompensēšana ar saules enerģiju

Darbības ietvaros paredzēts realizēt sadales sistēmas transformatoru tehnisko zudumu kompensāciju ar saules enerģiju, izbūvējot uz esošajām AS "Sadales tīkls" vidsprieguma transformatoru apakšstacijām un augstsprieguma apakšstacijām saules enerģijas paneļu sistēmas, lai daļēji samazinātu sadales sistēmas radīto apakšstacijās uzstādīto transformatoru radīto tehnisko zudumu un apakšstaciju pašpatēriņa izmaksas.

Plānotais rezultāts: 700 slēgtās divstāvu transformatoru apakšstaciju ēkas, t.sk. līdz 50 augstsprieguma apakšstaciju vadības ēkas, aprīkotas ar saules fotovoltu paneļu sistēmām.

Ieguvumi: samazināti sadales sistēmas tehniskie zudumi un to izmaksas; sadales sistēmas pašpatēriņa un to izmaksu daļēja vai pilnīga kompensēšana; apakšstaciju vadības ēku izmantojamās elektroenerģijas pašpatēriņa samazinājums; iespējams sprieguma kvalitātes uzlabojums tīklā, saules enerģijas izmantošana saražotās elektroenerģijas uzkrāšanai.