Sadales transformatoru nomaiņa

Darbības ietvaros paredzēts veikt vecāko un/vai ar lielāko zudumu īpatsvaru sadales sistēmas transformatoru nomaiņu visā Latvijas teritorijā.

Plānotais rezultāts: nomainīti 840 transformatori.

Ieguvumi: samazinātas izmaksas par zudumiem transformatoros, transformatoru remonta un uzturēšanas izmaksas, kā arī uzlabots tīkla drošums un elektroenerģijas piegādes kvalitāte, kas ļaus nodrošināt transformatoru tehnisko darbību, t.sk., atjaunojamo energoresursu pieslēgšanai.