Vidsprieguma līniju izbūve un pārbūve

Darbības ietvaros paredzēta pieejamās jaudas palielināšana apdzīvotām vietām, kurās līdz šim nav izbūvētas pārvades apakšstacijas, kā arī šo apdzīvoto vietu elektroapgādes drošuma un piegādes kvalitātes uzlabošana. Ieguldījumi tīklu modernizācijā dos iespēju nodrošināt pieslēgumus darbotiesspējīgu pieslēgumpunktu elektrotransporta līdzekļu uzlādei un jaunu ģenerācijas iekārtu uzstādīšanai. 

Plānotais rezultāts: izbūvētas / pārbūvētas vidsprieguma līnijas 75 km garumā. 

Plānotie objekti:

1) Rojas pilsētas pieejamās jaudas palielināšanai – jauna elektrolīnija Valdemārpils – Roja;
2) Pārbūvēta esošā 110/20 kV apakšstacija ''Valdemārpils'', uzstādot otru 110/20 kV transformatoru;
3) Ādažu pilsētas pieejamās jaudas palielināšanai – pārbūvētas esošās elektrolīnijas;
4) Mālpils pilsētas pieejamās jaudas palielināšanai – jauna elektrolīnija Suntaži – Mālpils;
5) Baldones pilsētas pieejamās jaudas palielināšanai – jauna elektrolīnija Ķegums – Baldone;
6) Ropažu pilsētas pieejamās jaudas palielināšanai – jauna elektrolīnija Vangaži – Ropaži;
7) Lapmežciema pieejamās jaudas palielināšanai – jauna elektrolīnija Ķemeri – Lapmežciems;
8) Jaunmārupes pieejamās jaudas palielināšanai – jauna elektrolīnija;
9) Kalnciema pieejamās jaudas palielināšanai – jauna elektrolīnija Ķemeri – Kalnciems;
10) Apes pieejamās jaudas palielināšanai – jauns apakšstacijas izvads no Alūksnes apakšstacijas.

Ieguvumi: pieslēguma jaudas palielinājums, elektroapgādes drošuma uzlabojums.

Darbību saistībā ar apakšstacijas ''Valdemārpils" pārbūvi īsteno sadarbībā ar AS "Augstsprieguma tīkls".