Ēku energoefektivitātes uzlabošana, siltumapgādes risinājumu uzlabošana

Darbības ietvaros paredzēti energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi AS "Sadales tīkls" 6 ēkās un siltumapgādes risinājumu nomaiņa 3 bāzēs.

Ēkas energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi paredzēti AS "Sadales tīkls" objektos Valmierā, Limbažos, Jelgavā, Bauskā un Liepājā. Siltumapgādes risinājumu nomaiņa paredzēta AS "Sadales tīkls" objektos Bauskā, Valmierā un Kuldīgā.

Energoefektivitātes pasākumu veikšanas rezultātā tiks nodrošināts vismaz 30% primārās enerģijas vai siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājums atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2021/241, ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu, noteiktajām prasībām 100% klimata iezīmējuma sasniegšanā.

Darbības īstenošanas rezultātā var sasniegt: ar sešu ēku energoefektivitātes uzlabošanu - siltumenerģijas ietaupījumu 392 MWh; ar trīs objektu siltumapgādes risinājumu nomaiņu  - oglekļa emisijas samazinājumu 413 tonnas /gadā.