Atbilstošu tehnisko parametru sadales pieslēgumu izveide atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanai

Darbības ietvaros paredzēta AS "Sadales tīkls" kā licencēta elektroenerģijas sadales sistēmas operatora infrastruktūras, tas ir, elektrotīkla, izbūve vai pārbūve (arī esošo sistēmas elementu nomaiņa vai modernizācija), kas sekmēs pieslēgumu ierīkošanu publisku elektrisko transportlīdzekļu uzlādes iekārtu vai mikroģenerācijas iekārtu ar saules fotovoltu paneļiem pieslēgšanu, tādējādi palielinot atjaunojamo energoresursu izmantošanu ne tikai transporta nozarē, bet arī mājsaimniecību ikdienas vajadzībām.

Plānotais rezultāts: līdz 2026. gada 31. maijam 2060 darba kārtībā esošu pieslēgumpunktu elektrisko transportlīdzekļu uzlādei un/vai mikroģenerācijas uzstādīšanai izveide.

Sākot ar 2022. gada 1. oktobri, piedāvājam iespēju pieteikties dalībai publiski pieejamu elektrotransporta uzlādes pieslēgumu ierīkošanas projektā.

Atbilstoši MK noteikumiem* "Sadales tīkls" īsteno sadales sistēmas investīciju projektu elektrotransporta infrastruktūras pieslēgumu izbūvei vai pārbūvei, kas ļaus klientiem ierīkot publiski pieejamas elektrotransporta uzlādes stacijas. Projekta nosaukums: "Atbilstošu tehnisko parametru sadales pieslēgumu izveide AER izmantošanas veicināšanai".

Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības (ES) Atveseļošanas fonda atbalstu, tam atvēlot kopumā 5 miljonus EUR. Paredzētās izmaksas uzlādes iekārtas viena spraudņa uzstādīšanai ir līdz 3500 EUR bez PVN publiski pieejamu elektrisko transportlīdzekļu uzlādes pieslēgumpunktu ierīkošanai.

Atbilstoši "Sadales tīkla" veiktajai tirgus izpētei minētā finansējuma ietvaros iespējams ierīkot pieslēgumpunktu, kas paredzēts uzlādes iekārtas viena spraudņa uzstādīšanai ar jaudu līdz 22 kW (32 A, 0,4 kV). Citas jaudas spraudņu uzstādīšana atkarīga no konkrētā elektrotīkla tehniskiem parametriem.

Projektā var piedalīties:

  • pašvaldības vai citas atvasinātas publiskas personas,
  • pašvaldību iestādes vai to kapitālsabiedrības
  • publiski privātas kapitālsabiedrības
  • valsts pārvaldes iestādes un to kapitālsabiedrības

kuras veiks publiski pieejamas elektrotransporta uzlādes infrastruktūras izveidi.

Projekta ietvaros infrastruktūru no kopējā elektrotīkla līdz uzskaites sadalnei projektēs un izbūvēs "Sadales tīkls" ar ES finansējuma atbalstu, bet no sadalnes līdz uzlādes iekārtai – klients.

Projekta vizualizācija


 Uzlādes elektrotīkla operatori un pakalpojumu sniedzēji

   Elektrouzlādes iekārtu uzstādītāji

   Elektrouzlādes iekārtu apkalpošana

   Norēķini un mobilitātes serviss


Latvijā reģistrētie tirgotāji: https://sadalestikls.lv/lv/elektroenergijas-tirgus-uznemumiem