Elektroenerģijas tirgus datu apmaiņas un uzglabāšanas platforma (Datu platforma)

Ar Elektroenerģijas tirgus likumā 2020. gada 30. janvārī pieņemtajiem grozījumiem AS "Sadales tīkls" ir noteikta kā Datu platformas turētāja, kuras pienākumos ir nodrošināt Datu platformas izveidošanu, uzturēšanu un pārvaldīšanu.

AS "Sadales tīkls" kā neatkarīgs un atvērts tirgus dalībnieks, balstoties uz vienlīdzības principu, veicina elektroenerģijas tirgus darbību un attīstību, nodrošinot tirgus dalībnieku vajadzībām un nākotnes biznesa vajadzībām atbilstošu vidi.

Datu platforma nodrošina elektroenerģijas tirgus darbības procesu nepārtrauktību, centralizētus tirgus darbībai nepieciešamos pakalpojumus, kā arī vienotu datu standartu tirgus ziņojumiem un datu apmaiņai starp tirgus dalībniekiem. Atbilstoši tirgus dalībnieku vajadzībām tiks nodrošināta iespēja tirgus dalībniekiem veikt savu informācijas sistēmu integrāciju ar Datu platformu. 

Veicinot elektroenerģijas tirgus digitālo attīstību, pakalpojumu un datu nepārtrauktu pieejamību, projekta ietvaros tiks izstrādāts un ieviests Datu platformas front end risinājums jeb ārējā saskarne (portāls), lai Datu platforma nodrošinātu pieejamu centralizētu, standartizētu un harmonizētu elektroenerģijas tirgus datu apmaiņu un pakalpojumus elektroenerģijas tirgus dalībniekiem. Ieviešanas termiņš līdz 2026.gada maijam.

Datu platformas izstrāde ir uzsākta pirms projekta īstenošanas uzsākšanas un sākotnēji finansēta no AS "Sadales tīkls" līdzekļiem.

Darbība tiek īstenota sadarbībā ar AS "Latvenergo".