Viedās elektroenerģijas uzskaites sistēmas ieviešana.

Darbības ietvaros paredzēta viedās elektroenerģijas uzskaites sistēmas izstrāde un ieviešana (t.sk. tās integrācija ar citām esošajām uzņēmuma informācijas sistēmām), lai nodrošinātu elektroenerģijas tirgus funkcionēšanai nepieciešamos elektroenerģijas uzskaites datus un to pieejamību elektroenerģijas tirgus dalībniekiem, realizētu procesu automatizāciju un nodrošinātu sistēmu, kuru iespējams pielāgot nākotnes vajadzībām. 

Projekta rezultātā tiks ieviesta sistēma, kurā tiek pārvaldīti un apstrādāti dati vismaz 1 miljona pieslēguma punktiem.

Darbība tiek īstenota sadarbībā ar AS "Latvenergo".