Būtiskākie fakti par jaunā elektroenerģijas sadales tarifa projekta izstrādāšanas gaitu

1. Sadales pakalpojuma izmaksas veido trīs pamata bloki:

  • Pārvades tarifs
  • Elektroenerģijas izmaksas
  • Pārējās darbības izmaksas

2. 2022. gada rudenī elektroenerģijas, pārvades pakalpojuma un inflācijas izraisītais izmaksu pieaugums šāvās debesīs ar nepieredzētu ātrumu un vairāk nekā 150 miljonu eiro zaudējumu prognozi uzņēmumam jau 2023. gadā.

3. Ņemot vērā situācijas nopietnību un steidzamību, "Sadales tīklam" vienīgā iespēja bija ļoti strauji sagatavot jaunu tarifa projektu atbilstoši prognozētajām izmaksām, lai to būtu iespējams izdiskutēt un saskaņot līdz 2023. gada vidum. Pretējā gadījumā iespējamais pieaugums pārsniegtu 100%, būtu jāaptur investīcijas, jāatlaiž darbinieki un tiktu apdraudēta pakalpojumu kvalitāte.

4. Tāpēc "Sadales tīkls" paralēli virzīja jauno tarifa projektu UN diskusiju par iespējamiem ārpuskārtas vienreizējiem regulācijas mehānismiem, kas esošajā situācijā sniedz iespēju samazināt tarifa kopējo pieaugumu, piemēram, elektroenerģijas cenas prognozes pārskatīšanas iespēja, pārvades izmaksu pieauguma ierobežošana un citi. Šādi mehānismi ir uzņēmuma akcionāru vai valdības kompetences jautājumi, tāpēc tos nebija iespējams uzreiz iestrādāt tarifa projektā.

5. "Sadales tīkls" jau sākotnēji uzskatīja, ka gan pārvades, gan sadales tarifa pieaugumu šādi ir iespējams samazināt. Šobrīd valdība vērtē iespējas, un tuvākajā laikā arī "Sadales tīkla" jau sākotnēji definētais mērķis – atrast veidus pārvades un sadales tarifa pieauguma iespējamam samazinājumam – būs sasniegts.