Ja šķiet, ka skaitītājs griežas par ātru

Ieslēdzot apgaismojumu, televizoru vai veļasmašīnu, baudot ledusskapja, ūdens boilera un elektriskā dvieļu žāvētāja sniegtās ērtības, nereti tikai mēneša beigās, kad saņemat rēķinu, pamanāt, cik īsti kilovatstundu elektrības notērēts un cik par to būs jāmaksā. Ja summa ir lielāka par ierasto, rodas virkne jautājumu. Viens no tiem: vai elektrības skaitītājs maz skaita pareizi? 

"Sadales tīkla" praktiskie padomi ļaus pašam pārbaudīt skaitītāja darbību, novērtēt patēriņu un saprast, kad aicināt palīgā speciālistus.

Sāciet ar patēriņa izpēti

Izvērtējiet klientu portālā e-st.lv pieejamos elektrības patēriņa datus un savus paradumus. Lielākajai daļai klientu portālā pieejami elektrības patēriņa dati par pēdējiem diviem gadiem. Izmantojiet iespēju salīdzināt ne tikai pēdējo pāris mēnešu patēriņu, salīdziniet arī vienā un tajā pašā mēnesī taču dažādos gados patērēto elektrības apjomu. 

Ja elektrības patēriņš strauji pieaudzis, iespējams esat mainījis savus paradumus, iegādājies kādu jaudīgu elektroiekārtu, piemēram, kondicionieri vasaras sākumā vai elektrisku sildītāju, tuvojoties ziemai. Lūk, daži viena gada patēriņa grafiku piemēri.

Īpašums, kura apsildīšanai tiek izmantota elektrība Īpašums, kura apsildīšanai netiek izmantota elektrība


Ieskatieties rēķinā!

Tieši kopējo izmaksu pieaugums visbiežāk liek rūpīgāk paskatīties arī uz ikmēneša elektrības patēriņu. Ņemot vērā dinamiskās elektrības cenu svārstības un dažkārt arī izmaiņas līgumos, ir svarīgi pievērst uzmanību cenai, par kādu pērkat enerģiju no elektrības tirgotāja. Iespējams iepriekšējā periodā ir bijušas kādas atlaides vai, piemēram, valsts atbalsts, kas samazinājis rēķina kopējo summu. Ja vēlaties pārliecināties par to, vai pērkat elektrību par šobrīd jums visizdevīgāko cenu, iesakām sazināties ar savu elektrības tirgotāju un pārrunāt tarifa atbilstību jūsu vajadzībām.


Novērtējiet skaitītāja darbību

Ja elektroierīču skaits un iemītnieku ikdienas paradumi jūsu īpašumā nav diez ko mainījušies, bet rēķinā norādītais mēneša kopējais elektrības patēriņš arvien šķiet lielāks nekā tam vajadzētu būt, pārliecinieties, ka jūsu elektrības skaitītājs neko lieku neuzskaita.

Ja elektrības skaitītājs skaita arī tad, kad jūsu elektroiekārtas neko nepatērē, to dēvē par skaitīja dīkgaitu. Lai noskaidrotu, vai jūsu skaitītājam nav vērojama dīkgaita, dodieties pie sava elektrības skaitītāja un uz mirkli atslēdziet pēcuzskaites automātslēdžus (vai izskrūvējiet drošinātājus), kas atrodas starp skaitītāju un jūsu iekšējo elektrotīklu. Ja skaitītājs darbosies korekti, uzskaite apstāsies, jo elektrība tajā brīdī patērēta netiks. Līdzīgu eksperimentu varat veikt, arī atslēdzot visas elektroierīces.

Ja skaitītājs turpina darboties arī tad, kad pēcuzskaites automātslēdži atslēgti, piesakiet skaitītāja pārbaudi mūsu klientu portālā e-st.lv, taču ņemiet vērā, ka tad, ja pārbaudes laikā tomēr problēma skaitītājā netiks konstatēta, šis būs maksas pakalpojums. Pakalpojumu cenrādis

Zemāk redzami piemēri, kā izskatās viedais un elektroniskais skaitītājs, ja elektrības patēriņa nav.

 

Viedais skaitītājs

Pirmajā fotogrāfijā redzams viedais skaitītājs, situācijā, kad pēcuzskaites automātslēdzis ir atslēgts, bet pirmsuzskaites – ieslēgts. Šādos gadījumos skaitītājs darbojas, bet neko neuzskaita. Šo informāciju attālināti nolasa elektroenerģijas uzskaites sistēma, un klientam tiek piestādīts rēķins pēc faktiskā patēriņa. Ja visu mēnesi pēcuzskaites automātslēdzis bijis izslēgts, rēķinā pretim patērētajām kilovarstundām būs nulle.

Otrajā fotogrāfijā redzamas viedais skaitītājs situācijā, kad atslēgts pirmsuzskaites automātslēdzis. Skaitītāja ekrāns ir izdzisis, skaitītājs nedarbojas. Informācija par patēriņu klienta īpašumā attālināti nav pieejama, tālab rēķins klientam tiks piestādīts pēc vidēja patēriņa.

Aicinām klientus neizslēgt pirmsuzskaites automātslēdžus! Tas ietekmē gan norēķinus, gan iespēju attālināti pārbaudīt skaitītāja darbību un operatīvi noteikt elektrotīkla bojājumu vietu.

Automātslēdzis Nr.6. – ieslēgtā pozīcijā, Nr.8. – atslēgtā pozīcijā.

Elektroniskais skaitītājs

Uzskaitot patērēto elektrību, elektroniskā skaitītāja ekrānā mirgo lampiņa. Kad automātslēdzis tiek atslēgts, lampiņa nomirgo un izdziest. Fotogrāfijās redzamas lampiņas, kuras pēc automātslēdžu izslēgšanas pilnībā izdzisīs.Ja skaitītājs dīkgaitā neskaita

Ja, atslēdzot pēcuzskaites automātslēdžus, kas atrodas starp skaitītāju un jūsu īpašuma iekšējo elektrotīklu, skaitītājam nav vērojama dīkgaita, bet patēriņš jums neizskaidrojamu iemeslu dēļ turpina pieaugt, aicinām sazināties ar sertificētu elektriķi, kas pārbaudīs ēkas iekšējos tīklus. Iespējams, ka patēriņa pieaugumā vainojama kāda bojāta elektroierīce vai pat ēkas iekšējo elektrotīklu bojājums.

Ja nekādus skaitītāja darbības traucējumus pamanīt neizdodas, tomēr vēlaties, lai elektrības uzskaites iekārtas darbību novērtē "Sadales tīkla" speciālisti, piesakiet skaitītāja pārbaudi klientu portālā e-st.lv, detalizēti aprakstot problēmu un norādot tālruņa numuru saziņai. Darbības ar skaitītājiem


"Sadales tīkla" skaitītāju pārbaude 

Atkarībā no skaitītāja modeļa, "Sadales tīkla" speciālisti veic iekārtas darbības pārbaudi klātienē vai attālināti. Klātienē skaitītāja darbība tiek pārbaudīta ar dīcknaiblēm, savukārt attālināti ar viedās uzskaites sistēmas rīkiem. Ņemiet vērā, ka skaitītāja pārbaude ir maksas pakalpojums. Pakalpojumu cenrādis

Ja pārbaudes laikā konstatēsim, ka skaitītājs ir bojāts, maksu par pārbaudi nepiemērosim. 

Pakalpojuma maksa netiek piemērota, ja

  • skaitītājs ir bojāts pārsprieguma vai īsslēguma rezultātā,
  • mehāniskajam skaitītājam negriežas disks vai nestrādā skaitļu mehānisms,
  • skaitītājam ir dīkgaita,
  • elektroniskajam skaitītājam nedarbojas displejs.