Kā īpašumā ievilkt elektrību

Ja esat iegādājies zemi un gatavojaties būvēt savu sapņu māju vai arī vēl tikai lūkojaties pēc nekustamā īpašuma, iespējams, apsverat domu par jauna elektrības pieslēguma ierīkošanu. Kādu pieslēgumu izvēlēties? Cik laika un naudas būs nepieciešams? Ar ko sākt? – "Sadales tīkla" praktiskie padomi palīdzēs jums vienkārši un ērti tikt pie elektrības pieslēguma.


Ar ko sākt? - Svarīgi priekšdarbi

Noskaidrojiet, vai īpašumā jebkad ir bijusi elektrība.

Ja jūsu jaunais īpašums iepriekš ir bijis apdzīvots, iespējams, pieslēgums elektrotīklam ir saglabājies un nepieciešams tikai atjaunot elektrības piegādi. Šādos gadījumos vērsieties ar pieteikumu pie elektrības tirgotāja vai "Sadales tīkla" klientu portālā e-st.lv. Ja elektrotīkls būs tehniskajām prasībām atbilstošs un līgums ar iepriekšējo īpašnieku izbeigts ne agrāk kā 30 dienas iepriekš, pēc tirgotāja lūguma "Sadales tīkls" pāris dienu laikā bez maksas pieslēgs skaitītāju un atjaunos elektrības padevi.

Izvēlieties piemērotāko pieslēgumu.

Plānojot jaunu elektrības pieslēgumu, izmantojiet mājaslapā pieejamo slodzes aprēķina kalkulatoru un konsultējieties ar sertificētu elektriķi, lai izvērtētu pieslēgumam nepieciešamo slodzi. Izmantojiet arī tarifu aprēķina kalkulatoru un nosakiet gan patēriņa paradumiem piemērotāko sadales sistēmas operatora tarifu, gan arī kopējo prognozējamo ikmēneša maksu par elektrību.

Ņemiet vērā, ka pieprasītā slodze ietekmēs ne tikai jauna pieslēguma ierīkošanas izmaksas, bet arī ikmēneša maksu par patērēto elektrību. Jo precīzāk pieslēguma maksimālā atļautā slodze atbildīs jūsu elektrības patēriņam, jo izdevīgāks būs elektrības pieslēgums.

Izpētiet nosacījumus.

Iepazīstieties ar jauna pieslēguma ierīkošanu soli pa solim un saņemiet noderīgus padomus.


Uzziniet pieslēguma maksu jau iepriekš!

Apsverot iespēju iegādājies zemi vai ēku, kurā nav pieslēguma elektrotīklam, ir vērts jau laikus noskaidrot, ar kādām papildu izmaksām vēl būs jārēķinās, lai īpašumu apdzīvotu. Jauna elektrības pieslēguma maksu lielākajai daļai īpašumu varat noskaidrot jebkurā laikā ērti un vienkārši, izmantojot jauna pieslēguma maksas karti

Kā tiks aprēķināta maksa? 

Jauna pieslēguma ierīkošanas maksas aprēķins ir ļoti vienkāršs. Ja elektrotīkla pārbūve nebūs vajadzīga, jāmaksā tikai pieslēgšanas maksa.

Jauniem pieslēgumiem, kuru spriegums nepārsniegs 400 voltus (V), bet atļautā slodze – 100 ampērus (A) un attālums līdz zemsprieguma 0,4 kilovoltu (kV) līnijai būs līdz 50 metriem, maksa par būvdarbiem tiks aprēķināta, balstoties uz ampērmaksu jeb iepriekš noteiktu maksu par vienas slodzes vienības (ampēra) izbūvi. 50% no aprēķinātās ampērmaksas segs "Sadales tīkls", un tikai atlikušos 50% klients.

Sarežģītākiem pieslēgumiem izbūves maksa tiek noteikta individuāli pēc pakalpojuma pieteikšanas, tostarp gadījumos, kad pieslēguma ierīkošanai ir būtiski ģeogrāfiski šķēršļi.
Ņemiet vērā, ka 50% no būvdarbu izmaksām līdzfinansēs "Sadales tīkls" un tikai atlikušos 50% būs jāmaksā pašam klientam. Pieslēgumiem ar jaudu virs 100 A šāds līdzfinansējums pieejams, sākot ar 2024. gada 1. maiju. Būvdarbu izmaksu sadalījums lielas jaudas pieslēgumiem


Pieteikšana

Kā pieteikt īpašuma pieslēgšanu?

Kad esat pieņēmuši lēmumu sākt elektrības ievilkšanas darbus, piesakiet jauna elektrības pieslēguma ierīkošanu "Sadales tīkla" klientu portālā e-st.lv vai pie sava elektrības tirgotāja.


Sagatavošanas un ierīkošanas darbi

Vai būs jāpiesaista vēl citi speciālisti?

Sertificēta elektriķa palīdzība jums noteikti būs nepieciešama, lai ierīkotu īpašuma iekšējo elektrotīklu – ēku elektroinstalācijas, kā arī to elektrotīkla daļu, kas savienos ēku ar sadalni.

Atsevišķos gadījumos jums būs nepieciešams arī elektrotīkla būvprojekta izstrādātājs jeb projektētājs. Norādi, ka pieslēguma ierīkošanai vajadzīgi būvdarbi, un tehniskās prasības saņemsiet pēc jauna pieslēguma pieteikšanas. Informāciju par projektētājiem meklējiet elektrotīklu projektētāju sarakstā. Tajā iekļauti elektroietaišu projektēšanas pakalpojumu sniedzēji, kuri pēdējā gada laikā pēc klientu pasūtījuma ir projektējuši "Sadales tīkla" energoapgādes objektus. Pilns Latvijas Republikā reģistrēto būvkomersantu, kas sniedz projektēšanas pakalpojumu, saraksts pieejams Būvniecības informācijas sistēmā. Būvprojekta izstrādi, tāpat kā īpašuma iekšējo elektrotīklu ierīkošanu būs jāorganizē jums, un šīs izmaksas nav iekļautas "Sadales tīkla" aprēķinātajā pieslēguma maksā.


Kas veiks tehniskos darbus?

Par īpašuma iekšējo elektrotīklu atbildīgs būs jūsu izvēlētais sertificētais elektriķis. Sadalni uzstādīs un elektrotīklu no sadalnes līdz kopējam tīklam izbūvēs konkursa kārtībā "Sadales tīkla" atlasīts būvuzņēmējs ar saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, bet skaitītāju uzstādīs "Sadales tīkla" speciālisti.


Cik laika vajadzēs?

Atkarībā no projekta sarežģītības pakāpes jauna elektrības pieslēguma ierīkošana var aizņemt  no dažām dienām līdz vairākiem mēnešiem. Kopējais laiks būs atkarīgs arī no tā, cik ātri jūs paveiksiet darbus, kas veicami klientam.

Sekojiet līdzi visiem elektrības pieslēguma ierīkošanas darbiem "Sadales tīkla" klientu portālā e-st.lv. Reģistrējiet arī savu e-pastu un tālruņa numuru, lai ātri un ērti saņemtu aktuālo informāciju.