Kā kļūt par elektroenerģijas ražotāju

Saules paneļi ēkas vai pļavas dienvidu pusē, vēja ģeneratori un nelielas hidroelektrostacijas Latvijas ainavā sastopamas arvien biežāk. Zaļās enerģijas ražošana jau kādu brīdi vairs nav tikai lielu enerģētikas uzņēmumu darbības joma. Saules un vēja enerģijas tehnoloģijas kļūst arvien pieejamākas gan uzņēmumiem, gan privātpersonām. Kādus priekšdarbus veikt, lai uzsāktu elektrības ražošanu, ražošanas iekārtas pieslēdzot kopējam elektrotīklam? – Piedāvājam praktiskus "Sadales tīkla" padomus elektrības ražošanas iespēju izvērtēšanai un iekārtu drošai uzstādīšanai.

Kāpēc vēlaties ražot elektrību?

Kā jebkurai veiksmīgai iecerei arī elektrības ražošanai vispirms nepieciešams skaidrs mērķis. Kāds, iespējams, sākotnēji iecerējis tikai samazināt savas ģimenes elektrības rēķinu, kāds cits – pazemināt paša ražoto produktu izmaksas, vēl kāds – attīstīt jaunu biznesa virzienu jeb pelnīt, tirgojot saražoto elektrību. Projekta mērķis noteiks piemērotāko ražošanas apjomu, un no tā, savukārt, būs atkarīga elektrības ražošanas iekārtu izvēle, to uzstādīšanas un pieslēgšanas kārtība, pieejamās norēķinu sistēmas un, protams, visa projekta kopējās izmaksas.

Mikroģeneratori un elektrostacijas

Latvijā elektrības ražošanas iekārtu sistēmas mēdz dalīt divās grupās atkarībā no to jaudas. Saules paneļu vai vēja ģeneratoru sistēmas ar ražošanas jaudu līdz 11,1 kW tiek dēvētas par mikroģeneratoriem, un tās visbiežāk izvēlas mājsaimniecības un nelieli uzņēmumi. Iekārtas ar jaudu, kas lielāka par 11,1 kW, ir elektrostacijas.

Ja īpašumā nav pieslēguma "Sadales tīkla" elektrotīklam un negrasāties to ierīkot, gan saules paneļus, gan vēja ģeneratorus var uzstādīt kā vienīgo elektroenerģijas avotu. Veidojot šādas ražošanas sistēmas, nekādu jaudas vai tehnisko risinājumu ierobežojumu nav.

Ja īpašumā ir pieslēgums kopējam elektrotīklam un elektroenerģijas ražošanas iekārtu sistēmu izlemsiet pieslēgt paralēlam darbam ar "Sadales tīkla" elektrotīklu, gan uzstādot, gan ekspluatējot ražošanas iekārtas, būs jāievēro virkne nosacījumu. Paralēlais darba režīms nozīmē to, ka saules paneļu vai vēja ģeneratoru ražoto elektrību varat izmantot uzreiz vai nodot "Sadales tīkla" elektrotīklā, kā arī brīžos, kad saules paneļi vai vēja ģenerators enerģiju neražo, saņemt un lietot elektrību no kopējā tīkla. Svarīgi atcerēties, ka arī tad, ja kopējam elektrotīklam plānojat pieslēgt elektrības ražošanas iekārtu ar tādu maksimālo ražošanas jaudu, kuru 100% apmērā spēsiet izmantot tūlītējam pašpatēriņam, pieslēgums ir jāsaskaņo ar "Sadales tīklu". "Sadales tīkls" izsniegs tehniskās prasības drošai pieslēguma izveidošanai.

Ņemiet vērā, ka bez "Sadales tīkla" atļaujas pieslēgt paralēlam darbam ar kopējo elektrotīklu elektroenerģijas ražošanas iekārtas ir aizliegts! Nesaskaņotu pieslēgumu vai atļautās ražošanas jaudas pārsniegšanas gadījumos "Sadales tīkls" drīkst pilnībā pārtraukt jūsu īpašuma elektroapgādi. Iemesls tam ir elekroapgādes sistēmas kopējais drošums un kvalitāte, jo tīklam pieslēgtās iekārtas ietekmē tā darbību.

 

Tērējiet uzreiz un nemaksājiet neko lieku

Visizdevīgāk gan šobrīd, gan nākotnē būs ražot elektrību tūlītējam pašas mājsaimniecības vai uzņēmuma patēriņam. Par elektrību, kas patērēta uzreiz pēc saražošanas, nav jāmaksā nekas, - katra kilovatstunda dzēš no iekārtu uzstādīšanā ieguldītās summas pilnu šīs kilovatstundas cenu (elektrības tirgus cena, pārvades un sadales pakalpojuma maksa, PVN), tādējādi iespējami strauji tuvinot saules paneļu vai vēja ģeneratoru atmaksāšanās brīdi.

Uzsākot elektrības ražošanu ar mikroģeneratora palīdzību, mājsaimniecība automātiski kļūst arī par neto uzskaites sistēmas dalībnieku. Neto uzskaites sistēmas norēķinu princips ir vienkāršs: brīžos, kad ražojat vairāk elektrības, nekā spējat uzreiz pats patērēt, pārpalikums nonāk kopējā elektrotīklā un ir pieejams vēlāk, maksājot tikai pārvades un sadales pakalpojumu maksu. Pilna maksa par katru kilovatsundu  ir jāmaksā tad, ja no kopējā tīkla pērkat elektrību papildus jūsu mikroģeneratora saražotajai. Mājsaimniecības drīkst arī atteikties no šādas norēķinu sistēmas un vienoties ar elektrības tirgotāju par tīklā nodotās enerģijas pārdošanu.

Ja esat iecerējis paša ražoto elektrību izmantot savas saimnieciskās darbības efektivitātes uzlabošanai un plānojat uzstādīt mikroģeneratoru uzņēmuma vārdā, neto uzskaites sistēma jums nav pieejama, tālab laikus jāvienojas ar elektrības tirgotāju par visas tīklā nodotās enerģijas pārdošanu, tieši tāpat kā jebkuram elektrostacijas īpašniekam.

Pievērsiet uzmanību! - Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā paredz, ka jau pavisam drīz norēķiniem tiks piedāvātas plašākas iespējas – papildus izveidota vēl viena neto sistēma. Jaunajā sistēmā saražoto un kopējā tīklā nodoto elektrību pārvērtīs naudas izteiksmē un to varēs izmantot gan mājsaimniecības, gan uzņēmumi, gan mikroģeneratoru, gan elektrostaciju īpašnieki.

"Sadales tīkla" padomi: Neto uzskaite un neto norēķini

 

Ražošanas jauda jāizvēlas pārdomāti

Ja plānojat ražot elektrību tikai pašu vajadzībām vai uzņēmējdarbības efektivitātes celšanai, sāciet ar savas ģimenes un uzņēmuma elektrības patēriņa paradumu izpēti. "Sadales tīkls" vairāk nekā 90% klientu visā Latvijā ir uzstādījis viedos elektrības skaitītājus un uzņēmuma klientu portālā e-st.lv ir pieejami elektrības patēriņa dati. Juridiskas personas ērtākai datu pārvaldībai var izvēlēties kādu no datu pakalpojumiem jeb automatizētu informācijas piegādi savām datu sistēmām. Šis pakalpojums ir vērtīgs uzņēmumiem un organizācijām ar lielu elektrības patēriņu vai daudziem īpašumiem.

Konsultējieties ar sertificētu būvspeciālistu un pārliecinieties par elektrības pieslēguma tehnisko parametru un īpašuma iekšējo elektrotīklu atbilstību iecerēto saules paneļu vai vēja ģeneratora ražošanas jaudai. Ja iekšējā elektrotīkla, piemēram, kabeļa, kas ved no invertora uz īpašuma galveno sadalni, šķērsgriezums būs pārāk mazs, pašos aktīvākajos ražošanas brīžos bīstami paaugstināsies spriegums uz elektroenerģijas ražošanas iekārtas izvadiem un tās drošības dēļ atslēgsies.

Ja jūsu plānos ir attīstīt jaunu uzņēmējdarbības virzienu – izveidot elektrostaciju, piemēram, saules vai vēja parku, ražot elektrību lielākā apjomā un pelnīt, saražoto pārdodot, laikus atrodiet elektrības tirgotāju, kuram saražoto pārdosiet, izvērtējiet iespējas un riskus un izstrādājiet biznesa plānu, lai gūtu pārliecību, ka uzstādītās ražošanas iekārtas atmaksāsies paredzētajā laikā.

Kad esat noteicis mērķim atbilstošāko elektrības ražošanas jaudu, izpētiet iekārtu pieslēgšanas nosacījumu. Mikroģeneratoriem un elektrostacijām tie ir atšķirīgi!


Mikroģeneratoru pieslēgšanas nosacījumi

Saules paneļu un vēja ģeneratoru ar ražošanas jaudu līdz 11,1 kW jeb mikroģeneratoru uzstādīšanai nepieciešams tikai viens saskaņojums ar "Sadales tīklu".  Papildus gan iesakām jau laikus izpētīt arī vietējās pašvaldības apbūves prasības šādu ražošanas iekārtu uzstādīšanai tās pārvaldītajā teritorijā.

Saules paneļi un vēja turbīnas ir uzskatāmākās zaļās enerģijas ražošanas sistēmas daļas, jo lielākoties tiek novietotas publiski redzamā vietā. Lai pārveidotu to saražoto līdzspriegumu maiņspriegumā, kas nepieciešams jūsu elektroiekārtu darbināšanai, līdz ar paneļiem tiek uzstādīts arī strāvas pārveidotājs jeb invertors. Meklējot piemērotāko ražošanas iekārtu sistēmu, ņemiet vērā, ka paralēlā darbā ar elektrotīklu varēsiet pieslēgt tikai tādu mikroģeneratora invertoru, kas ir sertificēts un iekļauts "Sadales tīkla" mājaslapā sadalestikls.lv publicētajā atzīto invertoru sarakstā. Ja vēlaties uzstādīt vēl neatzītas iekārtas, jau pirms to iegādes ieteicams nosūtīt informāciju "Sadales tīklam", lai novērtētu invertora atbilstību Eiropas standartiem.

Lai ceļš līdz mikroģeneratora pieslēgšanas atļaujai, kas apliecina drošu saules paneļu vai vēja ģeneratoru pievienošanu kopējam elektrotīklam, būtu raitāks, iesakām iepazīties ar mikroģeneratoru pieslēgšanu soli pa solim un saņemt noderīgus padomus "Sadales tīkla" mājaslapā. Mikroģeneratora pieslēgšana

 

Elektrostaciju pieslēgšanas nosacījumi

Lai izveidotu elektrostaciju, kuras jauda ir lielāka par 500 kW, nepieciešama Klimata un enerģētikas ministrijas (iepriekš - Ekonomikas ministrijas) atļauja. Pirms šādas atļaujas izsniegšanas tiek izvērtēti daudzi faktori, to starpā, piemēram, elektrības ražošanas iekārtu ietekme uz vidi. Mazāku elektrostaciju pieslēgšanu var uzreiz pieteikt "Sadales tīklam".

"Sadales tīkla" mājaslapā var iepazīties ar elektrostaciju pieslēgšanas nosacījumiem un darbiem, kas veicami, lai iegūtu "Sadales tīkla" atļauju. Esam pilnveidojuši elektrostaciju pieslēgšanas procesu: samazinājuši pieteikumam pievienojamo dokumentu skaitu, vienkāršojuši elektrostacijas pārbaudi un nodošanu ekspluatācijā. Elektrostacijas pieslēgšana

Lielā elektrostaciju pieslēgšanas un ražošanas jaudas palielināšanas pieprasījuma dēļ daļā Latvijas teritorijas šobrīd ir izveidojies brīvo sadales sistēmas jaudu deficīts, tālab aicinām jau laikus izpētīt brīvās jaudas karti un vienoto elektrostaciju pieslēgšanas pieteikumu rindu "Sadales tīkla" mājaslapā, lai noskaidrotu, cik daudz brīvas eksporta jaudas elektrostaciju pieslēgumiem ir pieejams tuvākajās "Sadales tīkla" elektrotīkla apakšstacijās (110 / (6 - 20) kV). Eksporta jauda ir elektriskā jauda, kuru klients saražo savā īpašumā un nodod sadales sistēmas operatora elektrotīklā. Gadījumā, ja "Sadales tīkla" infrastruktūras tehniskie parametri nespēs uzņemt kopējā tīklā jūsu iecerēto elektroenerģijas ražošanas jaudu, piedāvāsim pieslēgt elektroenerģijas ražošanas iekārtas paralēlā darbā ar "Sadales tīkla" sistēmu, daļēji vai pilnībā ierobežojot eksporta jaudu. Ņemiet vērā, ka elektrostacijām, kurās ģenerācijas jauda ir paredzēta tikai tūlītējam pašpatēriņam, ietekme uz sadales sistēmas darbību ir nebūtiska, tāpēc šādus pieslēgumus var izveidot arī apakšstacijās, kurās šobrīd brīvas jaudas elektroenerģijas ražotāju pieslēgumiem nav.


Svarīgākais par iekārtu pieslēgšanu

Mikroģeneratora pieslēgšanas atļauju var saņemt pavisam vienkārši: piesakiet pakalpojumu "Sadales tīkla" klientu portālā e-st.lv, uzstādiet saules paneļu vai vēja ģeneratoru sistēmu, elektroniski iesniedziet dokumentus un aplieciniet, ka jūsu mikroģenerators ir gatavs paralēlam darbam ar "Sadales tīkla" elektrotīklu. Trīs darbdienu laikā saņemsiet atļauju un varēsiet sākt ražot elektrību. Parasti mikroģeneratora uzstādīšana un pieslēgšana kopā aizņem 1 – 2 mēnešus, no tā ilgākais ir laiks pašas iekārtas piegādei un uzstādīšanai.

Lai ierīkotu elektrostaciju būs nepieciešams vairāk laika. Elektrostacijas ar lielāku ražošanas jaudu (virs 500 kW) pieslēgšanai vispirms jāsaņem Klimata un enerģētikas ministrijas (iepriekš - Ekonomikas ministrijas) atļauja. Tad var pieteikt pakalpojumu "Sadales tīklam", kas sagatavos tehniskās prasības elektrostacijas pieslēguma ierīkošanai. Ja vēlēsieties pieslēgt elektrostaciju ar maksimālo atļauto eksporta jaudu lielāku par 50 kW un būs nepieciešmi izbūves darbi, reizē ar tehniskajām prasībām saņemsiet arī sistēmas jaudas rezervēšanas maksas aprēķinu. Sistēmas jaudas rezervēšanas maksas aprēķins un piemērošanas nosacījumi

Kad elektrostacija būs uzbūvēta, saskaņojot ar "Sadales tīklu", vajadzēs veikt ģenerējošo iekārtu darbības pārbaudi un sagatavot dokumentu, kas apliecina drošu un ar sadales sistēmu savietojamu elektrostacijas darbību. Pēc rūpīgas iesniegtās informācijas pārbaudes un, ja nepieciešams, elektrostacijas apsekošanas "Sadales tīkla" speciālisti sagatavos atļauju elektrostacijas ieslēgšanai paralēlam darbam ar sadales sistēmu.

Gan mikroģeneratoru, gan elektrostaciju pieslēgšanai paralēlam darbam ar kopējo elektrotīklu var būt nepieciešams papildu laiks, ja ražošanas iekārtu uzstādīšanas vietā nav pieslēguma "Sadales tīkla" elektrotīklam, pieslēguma tehniskie parametri neatbilst jaunajām vajadzībām vai arī paredzētā elektrības ražošanas jauda ir lielāka nekā elektrotīkls pieslēguma punktā spēj "uzņemt". Šādos gadījumos vispirms jāierīko elektrības pieslēgums vai jāveic esošā elektrotīkla pārbūve. Pieslēguma punkta pārbūves alternatīva ir elektrostacijas pieslēgums ar daļēji vai pilnībā ierobežotu eksporta jaudu.


Izmaiņas Elektroenerģijas tirgus likumā

2022. gada jūlijā ir veikti grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā ar mērķi veicināt sabiedrības iesaisti no atjaunojamajiem energoresursiem iegūtas elektroenerģijas ražošanā. Likums nosaka vadlīnijas esošās neto sistēmas pielāgošanai lietotāju vajadzībām un papildus arī jaunas neto sistēmas ieviešanai, ražošanas jaudas rezervēšanas maksas noteikšanai, energokopienu veidošanai, kā arī drošas pieslēgumu izmantošanas un tīkla darbības nodrošināšanai. Likuma grozījumu noteikto izmaiņu detalizēta ieviešanas kārtība vēl tiek izstrādāta atbildīgajās institūcijās.

"Sadales tīkla" padomi: Neto uzskaite un neto norēķini
Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā (likumi.lv)