Kā pareizi aprēķināt pieslēguma jaudu?

Domājot par jauna elektrības pieslēguma ierīkošanu, viens no svarīgākajiem jautājumiem ir, cik lielu jaudu šim pieslēgumam vajag. No pieprasītās jaudas ir atkarīgi gan pieslēguma projekta tehniskie risinājumi, ierīkošanas darbi un izmaksas, gan ikmēneša maksājumi par patērēto elektrību.

Lai uzzinātu, cik lielu jaudu pieprasīt, vispirms jāapzina mājoklī plānotās elektroierīces un jāaprēķina to darbināšanai nepieciešamā jauda. Ja pieslēgumam maksimālā pieejamā jauda būs par mazu, brīžos, kad iedarbināsiet vairākas jaudīgas ierīces vienlaikus, radīsies pārslodze un automātslēdži drošības dēļ izslēgsies. Ja savukārt pieprasīsiet pārlieku lielu jaudu, elektrības pieslēgums nebūs efektīvs, - vispirms pārmaksāsiet par tā ierīkošanu un pēc tam ik mēnesi maksāsiet par jums pieejamas, bet neizmantotas jaudas uzturēšanu.

Jo precīzāk pieslēgumam pieprasītā jauda atbildīs jūsu elektrības lietošanas paradumiem ikdienā, jo izdevīgāks būs elektrības pieslēgums.

Izpētiet "Sadales tīkla" padomus, izmantojiet slodzes aprēķina kalkulatoru un konsultējieties ar sertificētu elektriķi, lai aprēķinātu jūsu esošo elektroierīču kopējo jaudu. Ja plānojat tuvākajā laikā papildināt ikdienā lietojamo ierīču klāstu, piemēram, iegādāties papildu saldētavu, siltumsūkni vai elektroauto, paredziet atbilstošu jaudu arī šīm elektroiekārtām.