Kas jāzina par dalību mikroģenerācijas neto uzskaites sistēmā pēc 1. maija

Atbilstoši grozījumiem Elektroenerģijas tirgus likumā šī gada 30. aprīlī noslēdzās jaunu dalībnieku uzņemšana mikroģenerācijas neto uzskaites sistēmā, 1. maijā spēkā stājoties jaunajai – neto norēķinu sistēmai, par kuras dalībniekiem, noslēdzot attiecīgu līgumu ar elektrības tirgotāju, turpmāk varēs kļūt elektroenerģijas pašražotāji. Savukārt neto uzskaites sistēmu tajā reģistrējušās mājsaimniecības varēs turpināt izmantot līdz pat 2029. gada februāra beigām. Ko pārmaiņu procesā svarīgi ņemt vērā neto uzskaites sistēmas dalībniekiem? Būtiskāko informāciju apkopojis neto uzskaites sistēmas administrētājs AS "Sadales tīkls".

1. Mainīt neto sistēmu (pāriet no uzskaites uz norēķiniem) iespējams tikai vienreiz 

Jauno neto norēķinu sistēmu administrē elektroenerģijas tirgotāji, un tā sniedz  iespējas, kas nav pieejamas neto uzskaitē. Piemēram, tai reģistrēties var ne tikai mājsaimniecības, bet arī juridiskas personas, un tā ļauj uzstādīt lielākas jaudas ražošanas iekārtas. Tāpat šajā sistēmā saražotās, bet tūlītēji neizmantotās elektroenerģijas uzkrājumu eiro izteiksmē klients var izmantot norēķiniem par elektroapgādi arī citos savos objektos (viena līguma ietvaros – piemēram, vasarnīcā saražoto elektrību izmantot norēķiniem par elektroenerģijas piegādi dzīvoklī pilsētā). Ja gadījumā neto uzskaites sistēmas dalībnieks pieņem lēmumu pāriet uz neto norēķinu sistēmu (vai noslēgt cita veida vienošanos ar tirgotāju par saražotās elektroenerģijas pārdošanu), jāņem vērā, ka atgriešanās atpakaļ neto uzskaitē nebūs iespējama.

Tāpat jāņem vērā: jaunu elektroenerģijas pašražotāju reģistrēšanās jaunajā neto norēķinu sistēmā nenotiks automātiski! Ja lietotājs vēlas kļūt par šīs sistēmas dalībnieku, viņam pašam par to laikus jānoslēdz līgums ar izvēlēto elektroenerģijas tirgotāju.

2. Pārejot no neto uzskaites uz neto norēķinu sistēmu līdz 28. februārim, uzkrājumu varēs konvertēt eiro  

Mājsaimniecības, kuras pāries no neto uzskaites uz neto norēķinu sistēmu laikā no šī gada 1. maija līdz 2025. gada 28. februārim, varēs saņemt uzskaites sistēmā veikto kilovatstundu (kWh) uzkrājumu, izteiktu eiro vērtībā (kWh skaits tiks reizināts ar elektroenerģijas tirgus cenu periodā, kas sākas 2023. gada 1. martā un beidzās 2024. gada 29. februārī). Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 635 (Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi) – uzkrājuma vērtība nevarēs pārsniegt 600 eiro pirms nodokļu nomaksas, tādēļ ir vērts apzināt kWh uzkrājuma apjomu un apdomāt atbilstošāko (dalībniekam izdevīgāko) pārejas brīdi. Par uzkrājuma saņemšanu, veicot neto sistēmas maiņu, ir jāvienojas ar izvēlēto elektroenerģijas tirgotāju.

 3. Uzskaites sistēmā uzkrātās kWh jāizlieto līdz neto gada beigām

Neto uzskaites sistēmas darbības noteikumi paredz, ka tās dalībnieks saražoto, bet tūlītēji nepatērēto elektroenerģiju kWh izteiksmē var izlietot neto gada laikā, kas noteikts no 1. marta līdz februāra pēdējam datumam. Tās uzkrātās kWh, kas netiek izlietotas līdz neto gada beigām, tiek dzēstas. Izņēmums bija 2022.-2023. gada un 2023.-2024. gada neto uzskaites periodi, kad ar atbildīgās ministrijas lēmumu neto uzskaites sistēmas dalībnieku kWh uzkrājums tika pārcelts uz nākamo neto gadu – saistībā ar ilgāku jaunās (neto norēķinu) sistēmas darbības noteikumu izstrādi.

Kārtējais neto uzskaites gads sākās šī gada 2024. gada 1. martā un noslēgsies 2025. gada 28. februārī.

Ja lietotājs ir izvēlējies saviem elektroenerģijas patēriņa paradumiem atbilstošu mikroģeneratora jaudu, kWh pārpalikumam neto uzskaites gada beigās nevajadzētu veidoties. Ja tomēr kWh uzkrājums veidojas ievērojami lielāks par patēriņam nepieciešamo, ir vērts apdomāt mājsaimniecības elektrifikācijas iespējas, kas ļautu saražoto elektroenerģiju izmantot vēl efektīvāk – piemēram, siltumsūkņa vai elektroauto ieviešanu. Tirgū arvien pieejamāki kļūst arī elektroenerģijas uzkrāšanas jeb akumulācijas sistēmu risinājumi.

4. Pārtraucot elektrības līgumu vai mainot lietotāju objektā, tiks pārtraukta arī dalība neto uzskaites sistēmā

Reģistrētie neto uzskaites sistēmas dalībnieki to varēs izmantot līdz 2029. gada februāra beigām. Tomēr jāņem vērā: ja neto uzskaites sistēmas dalībnieks pārtrauks savu elektrības piegādes līgumu (pārtrauks līgumsaistības ar elektroenerģijas tirgotāju) vai veiks lietotāja maiņu objektā (pārslēgs līgumu uz citas personas vārda), neatgriezeniski tiks pārtraukta arī viņa dalība neto uzskaites sistēmā un līdz ar to tiks dzēsts arī kWh uzkrājums. Dalība uzskaites sistēmā tiks pārtraukta arī tad, ja dalībnieks atteiksies no mikroģenerācijas pakalpojuma. Savukārt tādi pakalpojumi kā mikroģeneratora ražošanas jaudas samazināšana vai palielināšana (līdz 11,1 kW triju fāžu un līdz 3,7 kW vienas fāzes pieslēgumiem), invertora maiņa vai ražošanas veida maiņa, saskaņojot to ar sistēmas operatoru, u. tml. dalību neto uzskaites sistēmā neietekmēs. Pirms jebkādu izmaiņu veikšanas "Sadales tīkls" aicina rūpīgi iepazīties ar to iespējamo ietekmi! Detalizētāka informācija apkopota tabulā.


PAKALPOJUMS

IETEKME PĒC 01.05.2024.

Mikroģeneratora ražošanas jaudas palielināšana (nepārsniedzot 11,1 kW) vai samazināšana

Neto uzskaites sistēma paliek spēkā

Atteikums no mikroģenerācijas pakalpojuma

Dalība neto uzskaites sistēmā tiek pārtraukta, kWh uzkrājums dzēšas

Ražošanas veida maiņa

Neto uzskaites sistēma paliek spēkā

Invertora maiņa

Neto uzskaites sistēma paliek spēkā

Pamatpieslēguma slodzes (jaudas) palielināšana vai samazināšana

Neto uzskaites sistēma paliek spēkā

Atteikums no objekta/līguma pārtraukšana

Dalība neto uzskaites sistēmā tiek pārtraukta, kWh uzkrājums dzēšas

Lietotāja maiņa objektā

Dalība neto uzskaites sistēmā tiek pārtraukta, kWh uzkrājums dzēšas

Elektrības tirgotāja maiņa

Neto uzskaites sistēma paliek spēkā

Tarifa plāna maiņa

Neto uzskaites sistēma paliek spēkā