AS "Sadales tīkls" akcionāru sapulces lēmumi

Šī gada 4. aprīlī notika AS "Sadales tīkls" ārkārtas akcionāru sapulce. Akcionāru sapulcē tika apstiprināts AS "Sadales tīkls" gada pārskats, atkarības pārskats un Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2022. gadu, kā arī apstiprināti AS "Sadales tīkls" statūti jaunā redakcijā. Tāpat akcionāru sapulcē par AS "Sadales tīkls" 2023. gada pārskatu revidentu tika ievēlēts SIA "ERNST & YOUNG BALTIC".


AS "Sadales tīkls" ietilpst "Latvenergo" koncernā, kas ir lielākais elektroapgādes pakalpojumu sniedzējs Baltijas valstīs. Visas AS "Sadales tīkls" akcijas pieder AS "Latvenergo".