"Sadales tīkls" publicē elektroapgādes apskatu par 2023. gada 1. ceturksni

Ir sagatavots elektroenerģijas sadales sistēmas operatora AS "Sadales tīkls" interaktīvais elektroapgādes apskats par 2023. gada pirmo ceturksni (janvāris - marts).

Apskats pieejams šeit. Gūstiet ieskatu:

  • sadalītās elektroenerģijas apjomā,
  • elektroenerģijas tirgotāju maiņas dinamikā,
  • saules ģenerācijas attīstībā, t.sk. mikoģenerācijas izplatībā pa novadiem,
  • pieslēgumu parametros sadales sistēmā.

Šāds apskats tiek veidots reizi ceturksnī, un tiek publicēts uzņēmuma mājaslapas sadaļā "Darbības rādītāji".