AS "Sadales tīkls" valdes locekļa amatā apstiprina Vīgantu Radziņu

AS "Sadales tīkls" padome apstiprinājusi AS "Sadales tīkls" valdes locekļa amatā Vīgantu Radziņu. Jaunieceltā valdes locekļa atbildības jomas būs uzņēmuma tehnoloģiskā attīstība un inovācijas, kā arī uzņēmuma un nozares speciālistu profesionālo zināšanu un kompetenču pilnveidošana. V. Radziņš amatam izraudzīts atklātā konkursā un amata pienākumus sāks pildīt 2023. gada 2. maijā.

""Sadales tīkls" jau šobrīd ir sasniedzis ievērojamus panākumus viedo  tehnoloģiju ieviešanā ikdienas darbā. No jaunā valdes locekļa un attīstības  direktora sagaidām, ka uzsāktais virziens tiks nostiprināts, ieviešot uzņēmumā jaunus risinājumus, veicinot inovāciju kultūru un plašāku starpnozaru sadarbību, turpinot Latvijas tautsaimniecībai nozīmīgās elektroenerģijas sadales sistēmas darbības efektivitātes uzlabošanu un virzību  uz Latvijas klimatneitralitāti," norāda "Sadales tīkla" padomes priekšsēdētājs Kristaps Ločmelis.

V.Radziņš ir ieguvis telekomunikāciju un datoru tīklu inženiera grādu Rīgas Tehniskajā universitātē un profesionālo maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā Rīgas Starptautiskajā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolā. Iepriekš bijis SIA "Latvijas Mobilais telefons" (LMT) biznesa vadības dienesta direktors, atbildības sfēra – privātpersonu un uzņēmumu segmentu telekomunikāciju pakalpojumu, piedāvājumu un risinājumu vadība. V. Radziņš aktīvi iesaistījies inovāciju kultūras attīstīšanā uzņēmumā, jaunu biznesa ideju prototipēšanā un ieviešanā. Kopš 2006. gada V. Radziņš ieņēmis arī padomes locekļa amatu SIA "LMT Retail & Logistics". 

V. Radziņš uzsver, ka viņa prioritāte, uzsākot jaunā amata pienākumus, ir attīstīt un ieviest jaunas tehnoloģijas, kas atvieglotu vai būtiski uzlabotu cilvēku ikdienu. Tam nepieciešams audzēt uzņēmuma darbinieku kompetences, kā arī veidot sadarbību starp dažādām industrijām.

Iepriekšējais valdes loceklis un attīstības direktors Jānis Kirkovalds atstāja amatu 2023. gada 3. aprīlī, pieņemot lēmumu izvēlēties jaunus profesionālos izaicinājumus.

Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" ir energoapgādes uzņēmums, kas nodrošina vienotas sadales sistēmas darbību, sadales elektrotīkla ekspluatāciju, attīstību un savietojamību ar citām energoapgādes sistēmām, elektroenerģijas galalietotāju apgādi ar elektroenerģiju standartu prasībām atbilstošā kvalitātē un pieprasītā apjomā, kā arī sadales sistēmas drošumu, ņemot vērā vides aizsardzības prasības un nediskriminējošus sadales sistēmas lietošanas nosacījumus visiem šīs sistēmas lietotājiem. "Sadales tīkla" vienīgais akcionārs ir AS "Latvenergo".