Sasaukta AS "Sadales tīkls" akcionāru sapulce

AS "Sadales tīkls" informē, ka 2023. gada 4. aprīlī plkst. 9.00 sasaukta AS "Sadales tīkls" kārtējā akcionāru sapulce. Tās dienaskārtībā ir jautājumi:

  • par AS "Sadales tīkls" 2022. gada pārskatu un atkarības pārskatu;
  • par AS "Sadales tīkls" 2023. gada pārskatu revidentu un izmaiņām 2022.gada atlīdzībā;
  • par AS "Sadales tīkls" 2022. gada korporatīvās pārvaldības ziņojumu;
  • par AS "Sadales tīkls" statūtu grozījumiem un statūtu apstiprināšanu jaunā redakcijā.