Saules paneļi – pārdomāta izvēle

Pateicoties straujajai tehnoloģiju attīstībai, alternatīvās jeb zaļās enerģijas ražošana pašu patēriņam kļūst aizvien populārāka. Saules paneļi arī uz Latvijas privātmāju jumtiem ir redzami arvien biežāk. Nelielas saules paneļu sistēmas – saules paneļi un ar tiem saistītās iekārtas (invertori) ar jaudu līdz 11,1 kW - nereti tiek dēvētas arī par mikroģeneratoriem. Kā pievienot elektrotīklam ražošanas sistēmu, kas pilnvērtīgi un droši ražos elektrību? - "Sadales tīkla" praktiskie padomi un mikroģeneratora pieslēgšanas pakalpojuma pieejamība e-vidē palīdzēs jums uzsākt elektrības ražošanu vēl ātrāk un vienkāršāk.


Ar ko sākt? - Svarīgi priekšdarbi

Nosakiet piemērotāko jaudu.

Lai saprastu, vai saules paneļi ir jums izdevīga enerģijas iegūšanas tehnoloģija un cik jaudīga ražošanas sistēma būtu vispiemērotākā, sāciet ar savu elektrības patēriņa paradumu izpēti. Jūsu ērtībām "Sadales tīkls" lielākajai daļai klientu visā Latvijas teritorijā ir uzstādījis viedos elektrības skaitītājus un uzņēmuma klientu portālā e-st.lv ir pieejami elektrības patēriņa dati. Novērtējiet, cik lielu daļu no kopējā ik mēnesi patērētā elektrības apjoma parasti izlietojat dienas gaišajā laikā, kad saules paneļi aktīvi ražo elektrību.

Ieguldījumi atmaksāsies ātrāk, ja saules paneļu saražoto enerģiju paši uzreiz patērēsiet.

Izvēlieties sertificētu ražošanas iekārtu.

Saules paneļi ir redzamākā šīs ražošanas sistēmas daļa, jo tiek novietoti uz ēkas jumta, pļavā vai citā lielākoties publiski redzamā vietā. Lai pārveidotu saules paneļu saražoto līdzspriegumu maiņspriegumā, kas nepieciešams jūsu sadzīves elektroiekārtu darbināšanai, līdz ar paneļiem tiek uzstādīts arī strāvas pārveidotājs jeb invertors.

Meklējot piemērotākos saules paneļus, ņemiet vērā, ka paralēlā darbā ar elektrotīklu varēsiet pieslēgt tikai tādu invertoru, kas ir sertificēts un iekļauts "Sadales tīkla" atzīto invertoru sarakstā. Ja vēlaties uzstādīt vēl neatzītas iekārtas, jau pirms to iegādes ieteicams nosūtīt informāciju "Sadales tīklam", lai novērtētu invertora atbilstību Eiropas standartiem.

Noskaidrojiet būvvaldes un "Sadales tīkla" nosacījumus.

Laikus iepazīstieties ar mikroģeneratoru pieslēgšanu soli pa solim un saņemiet noderīgus padomus "Sadales tīkla" mājaslapā. Izpētiet arī vietējās būvvaldes nosacījumus saules paneļu uzstādīšanai tās pārraudzībā esošajā teritorijā.

"Sadales tīkla" padomi: Saules paneļi dzīvoklim


Neto uzskaites princips: ražojiet dienā, tērējiet naktī

Kad saules paneļi sākuši ražot zaļo enerģiju, elektrība, kuru ražotājs pats uzreiz nepatērē, tiek nodota kopējā elektrotīklā. Uzņēmumiem ir laikus jāvienojas ar elektrības tirgotāju par visas tīklā nodotās enerģijas pārdošanu. Mājsaimniecības, savukārt, uzsākot elektrības ražošanu, automātiski kļūst par neto uzskaites sistēmas dalībniekiem – uzkrāj tīklā nodoto enerģiju un izmanto vēlāk – , taču drīkst arī atteikties no šī statusa un vienoties ar elektrības tirgotāju par tīklā nodotās enerģijas pārdošanu.

Neto uzskaites sistēmas norēķinu princips ir vienkāršs: par elektrību, kuru saules paneļi ražos un jūs uzreiz patērēsiet, nebūs jāmaksā nekas. Ja ražosies vairāk, nekā spēsiet uzreiz patērēt, pārpalikumu nodosiet tīklā un izmantosiet vēlāk, maksājot pārvades un sadales pakalpojuma maksu, bet par to enerģijas daļu, kuru ņemsiet no kopējā tīkla papildus jūsu mikroģeneratora saražotajai, būs jāmaksā pilna maksa (par elektrību, pārvades un sadales sistēmas pakalpojumiem).

"Sadales tīkla" padomi: Neto uzskaite un neto norēķini


Saules paneļu pieslēgšana

Atcerieties, pirms iekārtas pieslēgšanas noteikti jāsaņem "Sadales tīkla" atļauja. Bez atļaujas pieslēgts mikroģenerators var radīt būtiskus bojājumu riskus jūsu un kaimiņu elektroietaisēm un dzīvībai bīstamas situācijas ikvienam, kas veic darbus elektrotīklā.

Kā pieteikt saules paneļu pieslēgšanu?

Kad piemērotākie saules paneļi un invertors atrasti, piesakiet jūsu mikroģeneratora pieslēgšanu "Sadales tīkla" klientu portālā e-st.lv

 
Ierīkošanas darbi un pieslēgšanas atļauja

Vai būs jāpiesaista vēl citi speciālisti?

Ja ceļā uz elektrības ražošanu savā īpašumā esat nolēmuši sadarboties ar Latvijas lielākajiem saules paneļu tirgotājiem, iespējams, jūsu partneris piedāvās jums plašu servisu – sākot no individuāla saules paneļu projekta izstrādes līdz uzstādīšanai.

Savukārt, ja jaunās ražošanas iekārtas uzstādīšanu un pieslēgšanu organizējat paši, noteikti laikus izvēlieties sertificētu būvspeciālistu un uzticiet viņam mikroģeneratora uzstādīšanas tehniskos darbus.

Cik laika vajadzēs, lai sāktu ražot elektrību?

Kad jūsu jaunā saules enerģijas ieguves sistēma būs uzstādīta, ieregulēta un gatava paralēlam darbam ar kopējo elektrotīklu, aplieciniet to klientu portālā e-st.lv  un saņemiet "Sadales tīkla" atļauju ieslēgt ražošanas iekārtu. Parasti mikroģeneratora uzstādīšana un pieslēgšana aizņem 1-2 mēnešus.


Noteikti vērts zināt!

  • Pārlieku jaudīgi saules paneļi nav efektīvi. - Ja saulainā laikā, kad saules paneļi visaktīvāk ražo elektrību, jūs patērēsiet maz vai nepatērēsiet vispār, spriegums uz invertora izvadiem palielināsies. Kad tas sasniegs maksimālo pieļaujamo vērtību, drošības apsvērumu dēļ invertors automātiski izslēgsies. Mikroģeneratoriem, kas pārāk lielas ražošanas jaudas dēļ bieži atslēdzas, atmaksāšanās termiņš pagarinās.
  • Trīsfāžu elektrības pieslēgumiem piemēroti ir trīsfāžu invertori, jo ļauj izvairīties no sprieguma asimetrijas. Turklāt jāņem vērā, ka trīsfāžu skaitītāji veic elektroenerģijas uzskaiti katrā fāzē atsevišķi. Pievienojot saules paneļu sistēmu ar tikai vienas fāzes invertoru, daļa saražotās enerģijas, kuru jūs varētu patērēt uzreiz, tiks iekļauta neto uzskaites sistēmas virtuālajos uzkrājumos un radīs liekus izdevumus.
  • Ja elektrotīklā pazūd spriegums, arī saules paneļi atslēdzas. Plānotu vai neplānotu elektrības atslēgumu laikā arī saules paneļi, kas ieslēgti paralēlā darbā ar kopējo elektropārvades sistēmu, drošības apsvērumu dēļ automātiski atslēdzas un elektrību neražo.