Viss, kas jāzina pirms plombu noņemšanas

Ja plānojat remontēt vai pārbūvēt dzīvokļa vai mājas iekšējos elektrotīklus, iespējams, jums ir jānoņem "Sadales tīkla" uzliktais plombējums. Darbus elektrotīklā, tāpat kā lēmumu par plombējuma noņemšanu noteikti uzticiet sertificētam elektriķim. Atbildes uz klientu iepriekš uzdotiem jautājumiem palīdzēs jums ērtāk un vienkāršāk plānot darbus, lai iegūtu droši un profesionāli ierīkotu iekšējo elektrotīklu.


Kas noņems un kas atjaunos plombējumu?

Plombējumu drīkst noņemt tikai jūsu izvēlēts sertificēts elektriķis, bet to atjaunos "Sadales tīkla" speciālisti. Plānojot darbus, rūpīgi izpētiet plombējuma atjaunošanas kārtību, pievērsiet uzmanību termiņiem un atcerieties, ka "Sadales tīkla" uzliktās plombas drīkst noņemt tikai ar uzņēmuma atļauju.


Kā iegūt atļauju plombējuma noņemšanai?

Plombējuma noņemšanas / atjaunošanas pieteikumu  varat iesniegt paši klientu portālā e-st.lv vai arī droši atstāt to elektriķa ziņā, kurš tieši pirms darbu uzsākšanas var savā vārdā klientu portālā iesniegt pieteikumu un uzreiz saņemt atļauju plombējuma noņemšanai jūsu īpašumā.


Kādus darbus mūsu klienti visbiežāk veic pēc plombējuma noņemšanas? 

Kabeļu maiņu pirms skaitītāja;
drošinātāja maiņu uz automātslēdzi (nemainot nominālu);
kabeļu maiņu aiz skaitītāja;
skaitītāja pārvietošanu dzīvokļa vai privātmājas robežās.


Kāpēc nepieciešams plombējums?

Plombējums apliecina to, ka "Sadales tīkls" ir pārbaudījis skaitītāja pieslēguma shēmu un elektrotīklu līdz skaitītājam. Iekārtas tiek plombētas arī drošības labad, lai novērstu brīvu piekļuvi elektrotīklam pirms skaitītāja.


Kurām iekārtām ir jābūt plombētām?

Plombētam noteikti jābūt "Sadales tīklam" piederošā skaitītāja pieslēgspaiļu nosegvākam, aizsargvairogiem, kas nosedz elektrotīklu pirms skaitītāja, ievaddrošinātāju un automātslēdžu kārbām un citām iekārtām pirms skaitītāja.


Kā būt pārliecinātam, ka plombējums tiešām jānoņem?

Plombas vajadzēs noņemt gadījumos, kad plānojat veikt darbus sev piederošā elektrotīklā, kurā uzstādīts "Sadales tīkla" plombējums. Lēmumu par to, kuru darbu laikā jāatslēdz elektrība un vai nepieciešams noņemt plombējumu uzticiet sertificētam elektriķim. 


Kā zināt, kuras plombas drīkst noņemt?

Ja rūpīgi aplūkosiet elektrības skaitītāju, tad ievērosiet vairāku veidu plombējumu. "Sadales tīkla" atļauja noņemt plombas attiecas tikai uz skaitītāja pieslēgspaiļu nosegvāka plombējumu, kuru uzlicis "Sadales tīkla" darbinieks. Šīs plombas var viegli atpazīt, jo uz tām ir "Sadales tīkla" logo.

Arī pašam skaitītājam jeb tā korpusam ir savas īpašās plombas, kuras uzlicis ražotājs vai  Latvijas Nacionālā metroloģijas centra pārstāvji. Ja nepārdomāti noņemsiet šīs plombas, kas norāda uz to, ka mērierīce ir metroloģiski pārbaudīta, jums nāksies segt papildu izmaksas, kas saistītas ar skaitītāja atkārtotu pārbaudi un nomaiņu.Vai jebkurš elektriķis drīkst veikt darbus "Sadales tīkla" sadalnes slēgtajā kabeļu daļā?

Nē, darbus "Sadales tīkla" sadalnes slēgtajā kabeļu daļā drīkst veikt tikai tie sertificētie elektrospeciālisti, kuriem ir piešķirtas tiesības strādāt ar "Sadales tīkla" elektroietaisēm. Uzņēmumi, kuri ir tiesīgi sniegt šādus pakalpojumus, iekļauti vienotā sarakstā, kas pieejams "Sadales tīkla" mājaslapā. Lai atrastu tieši jums piemērotu pakalpojuma sniedzēju, elektroniskā saraksta izvēlnē norādiet darbu veidu "VB – Vispārējie būvdarbi" un izvēlieties atbilstošu reģionu.


Cik kabeļus drīkst pievienot uzskaites sadalnē aiz skaitītāja?

"Sadales tīklam" piederošā uzskaites sadalnē aiz skaitītāja drīkst pievienot tikai vienu kabeli. Ja nepieciešams pievienot vairākus kabeļus, jums savā elektrotīklā jāizbūvē atsevišķa kabeļu komutācijas sadalne. Šāds risinājums ļaus arī nākotnē ērti atvienot esošos kabeļus un pievienot jaunus bez plombējuma noņemšanas.


Kur varu iepazīties ar tehniskajām prasībām skaitītāju uzstādīšanai?

Pamatprasības skaitītāju uzstādīšanai un kabeļu izvēlei, kā arī detalizēta informācija par citiem ar skaitītāju uzstādīšanu saistītajiem jautājumiem pieejama Latvijas elektrostandartā


Kā saņemt atļauju uzreiz vairāku plombējumu noņemšanai?

Ja esat namu apsaimniekotājs un plānojat veikt pārbūves / remonta darbus, kuru īstenošanai nepieciešams noņemt plombējumu vairākiem skaitītājiem vienā ēkā, lūdzu, laikus informējiet par plānotajiem darbiem jūsu korporatīvo klientu vadītāju "Sadales tīklā" vai arī nosūtiet informāciju uz e-pastu: st@sadalestikls.lv. Sazināsimies ar jums, izsniegsim atļauju plombējuma noņemšanai un vienosimies par turpmākajām darbībām.