2021. gada sešos mēnešos “Sadales tīkls” atjaunojis elektrolīnijas 840 kilometru garumā

2021. gada pirmajā pusgadā AS "Sadales tīkls" turpinājusi mērķtiecīgu elektrotīkla modernizāciju un viedā tīkla attīstību – sešos mēnešos ekspluatācijā nodoti pavisam 840 kilometri atjaunotu elektrolīniju, kas ir par 45% vairāk nekā šai pašā periodā pērn. Pārdomātas investīcijas attīstībā ļāva par ceturtdaļu (27%) samazināt pirmajā pusgadā reģistrēto elektrotīkla bojājumu skaitu, salīdzinot ar analogu periodu pērn, kā arī jūtami – par 22 minūtēm jeb 19% – saīsināt vidējo elektroenerģijas piegādes pārtraukuma ilgumu vienam lietotājam (SAIDI), salīdzinot ar pērnā gada pirmā pusgada rezultātiem. Gada pirmajā pusē turpinājās arī pakalpojumu inovāciju attīstība – viedo skaitītāju uzstādīšanas programma, pirmais datu pakalpojums un jauns klientu pašapkalpošanās rīks e-vidē – virtuālais asistents Valts.

Turpina uzlaboties elektroapgādes kvalitāte

Elektrotīkla pārbūvē un atjaunošanā sešos mēnešos ieguldīti 29,3 milj. eiro, bet viedā tīkla attīstībā – 3,4 milj. eiro. Šādas investīcijas turpina uzlabot tīkla drošību un kvalitāti, ko apliecina bojājumu skaita samazinājums – šī gada sešos mēnešos, neskaitot masveida bojājumus, ko izraisījušas vētras u.c. dabas stihijas, reģistrēti kopumā 6544 elektrotīkla bojājumi, kas ir par 2480 gadījumiem mazāk nekā pērn attiecīgajā periodā (pērn tika reģistrēti 9024 bojājumi). Dabas apstākļu ietekmes mazināšanai 2021. gada sešos mēnešos aptuveni 2350 kilometru kopapjomā veikta elektrolīniju trašu attīrīšana no krūmiem, kā arī potenciāli apdraudošo koku izzāģēšana aizsargjoslā.

2021. gada pirmajā pusē paveikts liels darbs gan mūsu pamatpakalpojuma – drošas un kvalitatīvas elektroapgādes – nodrošināšanā, gan arī pakalpojumu un inovāciju attīstībā. Investīciju projekti un trašu tīrīšanas darbi ikgadēji ļauj mazināt bojājumu skaitu un uzlabot elektroapgādes kvalitātes rādītājus. Jāatgādina, ka 2020. gadā, salīdzinot ar gadu iepriekš, neplānotu elektroenerģijas piegādes pārtraukumu skaits Latvijā samazinājās par 15%, turklāt Latvijai bija īsākais neplānoto elektroapgādes pārtraukumu ilgums Baltijā. Vienlaikus jāatzīst, ka pirmais pusgads ir bijis izaicinājumiem bagāts gan Covid-19 pandēmijas ierobežojumu ietekmē, gan elektroenerģijas un būvniecības materiālu cenu kāpuma dēļ, kas būtiski ietekmē mūsu darbību,” komentē “Sadales tīkla” valdes priekšsēdētājs Sandis Jansons.

Pieaug sadalītās elektroenerģijas apjoms

Salīdzinot ar gadu iepriekš, par 2,5% ir pieaudzis kopējais sadalītās elektroenerģijas apjoms, sešos mēnešos sasniedzot 3212 gigavatstundas (GWh). Mājsaimniecību vidū elektroenerģijas patēriņš pieaudzis par 7,4%, lauksaimniecības sektorā par 6,1%, nerūpniecības sektorā (biroji, kultūras, sporta centri, viesnīcas u.c.) – par 2,2%. Šīs izmaiņas ietekmēja gan vēsie laikapstākļi pirmajā pusgadā, gan arī Covid -19 ierobežojumu maiņa.

Salīdzinot ar 2020. gada sešu mēnešu periodu, elektroenerģijas patēriņa kritums izveidojies tirdzniecības un ēdināšanas sektoros – par 4,2%, savukārt rūpniecības sektorā patēriņa kritums ir neliels – par 0,1%. Patēriņa apjomus šajos segmentos galvenokārt ietekmējuši Covid -19 ierobežojumi.

Attīstās pakalpojumu inovācijas

2021. gada sākumā “Sadales tīkls” ieviesa pirmo datu pakalpojumu, kas ļauj klientiem (juridiskām personām) saņemt ikstundas elektroenerģijas patēriņa datus mašīnlasāmā formātā. Ar šī pakalpojuma palīdzību biznesa klienti ar lielu elektrības patēriņu vai īpašumu skaitu var detalizēti sekot līdzi izlietotās elektrības apjomam un tā izmaiņām, pieņemot datos balstītus lēmumus. Savukārt aprīlī izveidots jauns klientu pašapkalpošanās e-vides rīks – virtuālais asistents Valts.

Mērķtiecīgi turpinās viedo skaitītāju programma – 2021. gada pirmajos sešos mēnešos uzstādīti vairāk nekā 89 tūkst. viedo skaitītāju. Kopējais uzstādīto skaitītāju apjoms ir sasniedzis 931,5 tūkst. jeb aptuveni 87% no kopējā skaita, nodrošinot, ka 93% no klientu elektrības koppatēriņa tiek uzskaitīti ar attālināti nolasāmiem skaitītājiem.

Šogad novērota arī augsta klientu interese par jaunu elektrības pieslēgumu ierīkošanu. Tāpēc klienti īpaši novērtē elektroenerģijas pieslēguma ierīkošanas noteikumu pilnveidi, padarot šo procesu ērtāku un vienkāršāku. Klientu pieslēgumu izbūvē 2021. gada sešos mēnešos ieguldīti 8 milj. eiro, izbūvējot apmēram 9300 elektrotīkla pieslēgumu, kas ir par  33% vairāk nekā 2020. gada attiecīgajā periodā.

Uzņēmums 2021. gada pirmajā pusgadā turpināja sabiedrības izglītošanu elektrodrošībā, kā arī organizēja pirmo enerģētikas nozares inovāciju forumu “AC/DC Tech”, lai veicinātu nozares diskusiju par attīstības iespējām un izaicinājumiem atjaunīgās enerģijas laikmetā. 

2021. gada pirmajā pusgadā “Sadales tīkla” apgrozījums bijis 151,5 milj. eiro jeb par 4,1 miljoniem eiro vairāk nekā 2020. gada attiecīgajā periodā. Peļņa bijusi līdzvērtīga 2020. gada pirmā pusgada rādītājiem – 1,1 milj. eiro. Uzņēmuma EBITDA[1] pārskata periodā sasniegusi 56,7 milj. eiro un, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, tā ir pieaugusi par 4,9 milj. eiro.

“Sadales tīkla” darbības pārskats par 2021. gada pirmo pusgadu pieejams šeit

 

[1] Ieņēmumi pirms procentiem, uzņēmumu ienākuma nodokļa, nolietojuma, amortizācijas un nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma