Aicina pieteikties partnerus dalībai "OneNet" projekta IT risinājuma testēšanā

Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operators AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) kopā ar sadales sistēmas operatoru AS "Sadales tīkls" meklē sadarbības partnerus Latvijā, lai testētu un pilnveidotu "OneNet" projektā izstrādāto IT platformas prototipu energosistēmas elastības pakalpojumu nodrošināšanai. Sadarbības partneriem projekta gaitā būs iespēja pretendēt un saņemt līdz pat 60 tūkstošus eiro lielu grantu nepieciešamās infrastruktūras sakārtošanai vai izveidei.

"Tiekšanās pēc klimatneitralitātes un straujas dekarbonizācijas ieviesīs fundamentālas pārmaiņas visā enerģētikas sektorā. Tam sekos virkne izaicinājumu, jo elektrotīklā arvien palielināsies zaļās enerģijas apjomi, kas vienlaikus būs svārstīgi un neprognozējami un līdz ar to – arī grūtāk pārvaldāmi. Tādēļ līdzšinējie enerģijas plūsmu pārvaldības risinājumi vairs nav pietiekami un elektroapgādes sistēmas operatoriem ir jāmeklē un jāievieš jauni, gudri tīkla pārvaldības un visu tirgus dalībnieku savstarpējās sadarbības koordinēšanas mehānismi, lai turpinātu sniegt drošus un nepārtrauktus pakalpojumus. Tādēļ arvien lielāku lomu līdzās tradicionālajam elektrotīklam ieņem arī tam pakārtota digitālā infrastruktūra. Šī digitālā infrastruktūra būs pamats jaunu pakalpojumu un produktu attīstībai, bez kuriem nākotnē neiztiksim un kas radīs pievienoto vērtību visiem tirgus dalībniekiem," pauž "Sadales tīkla" Biznesa attīstības vadītājs Tomass Liepnieks.

"Nākotnē arvien palielināsies atjaunojamās un izkliedētās elektroenerģijas ģenerācijas apjoms, kas nepārtraukti mainās un ir atkarīgs no laika apstākļiem. Viens no pārvades sistēmas operatora pamatuzdevumiem ir sabalansēt elektroenerģijas patēriņu ar ražošanu, palielinot vai samazinot kādu no šiem lielumiem. Izstrādātā IT platforma ļaus ražotājiem un patērētājiem piedalīties šī balansa nodrošināšanā un gūt papildu ieņēmumus no elastības pakalpojuma sniegšanas, mainot savu saražoto vai patērēto elektroenerģijas apjomu pēc sistēmas operatora rīkojuma," stāsta AST Datu analīzes grupas biznesa analītiķis Ivars Zikmanis.


Abi Latvijas elektroenerģijas sistēmas operatori kopā ar partneriem no Igaunijas, Lietuvas, Norvēģijas, Zviedrijas, Somijas un Īrijas OneNet projektā pārstāv Ziemeļu demonstrācijas reģionu. Reģions projekta ietvaros izstrādās un demonstrēs IT platformas prototipu, kas veicinās energosistēmā pieejamo elektroenerģijas resursu koordinētu un pārdomātu izmantošanu ar mērķi nodrošināt efektīvu sistēmas resursu iesaisti energosistēmas stabilas darbības nodrošināšanā. OneNet risinājums atbalsta gan sistēmas operatorus ar koordinētu darbību starp operatoriem, gan pakalpojuma sniedzējus, nodrošinot vienkāršu savu resursu pārvaldību pat ar izkliedētu resursu kopām. 

Nākotnē šāds vai līdzvērtīgs risinājums varētu tikt pielietots Latvijā, bet sākotnēji risinājuma testēšanas un pilnveidošanas procesam tiek meklēti sadarbības partneri. Sadarbības partnerim ir jābūt pieejamiem elastības resursiem Latvijā, kas ir elektroenerģijas patēriņa, ražošanas un uzkrāšanas iekārtas vai to kopa, kuru darbības grafiku pēc nepieciešamības var pielāgot, tādējādi mainot kopējo patērēto vai saražoto elektroenerģijas apjomu noteiktā laika posmā. Turklāt resursu tehniskai specifikācijai lielākoties jāatbilst frekvences atjaunošanas rezervēm ar manuālu aktivizāciju (mFRR), izņemot to, ka vēlamais jaudas apjoms var būt, sākot no 0.1 megavatiem (MW).

Pieteikties finansējuma saņemšanai iespējams līdz 2022. gada 4. februārim, savukārt 11. janvārī paredzēts OneNet atlases vebinārs, kuram var pieteikties šeit

Projekta atlases apraksts ir pieejams šeit, bet kopējā informācija par projektu ir atrodama projekta mājaslapā www.onenet-project.eu.

Projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programmas “Apvārsnis 2020” saskaņā ar granta līgumu Nr.957739