Aprīlī Latvijā uzstādīts rekordliels mikroģeneratoru skaits

Aprīlī elektroenerģijas sadales sistēmas operatora AS "Sadales tīkls" infrastruktūrai pieslēgti gandrīz 2150 jauni mikroģeneratori (saules paneļi mājsaimniecībās), un tas ir līdz šim lielākais vienā mēnesī pieslēgto mikroģeneratoru skaits. Iepriekš lielākā aktivitāte novērota 2022. gada augustā, kad mēneša gaitā sadales tīklam tika pieslēgti gandrīz 1800 mikroģeneratori.

Rekordlielā aktivitāte skaidrojama ar grozījumiem Elektroenerģijas tirgus likumā – saskaņā ar tiem šī gada 30. aprīlī noslēdzās jaunu dalībnieku uzņemšana mikroģenerācijas neto uzskaites sistēmā, 1. maijā spēkā stājoties jaunajai – neto norēķinu sistēmai.

"Bijām gatavi lielam mikroģeneratoru pieplūdumam aprīlī, ko joprojām pozitīvi ietekmē valsts atbalsta programmu pieejamība saules paneļu uzstādīšanai. Tuvojoties 30. datumam, pieteikumu skaits pieauga arvien straujāk – pēdējā mēneša nedēļā saņemti pat vairāk nekā 1000 jauni pieteikumi. Lai līdz mēneša beigām apstrādātu visus pieteikumus, atbildīgie "Sadales tīkla" speciālisti strādāja arī brīvdienās. Aprīlī katru jaunu mikroģenerācijas pieteikumu apstrādājām vidēji 1,5 dienās – paldies kolēģiem par atbildīgo darbu!" saka "Sadales tīkla" valdes priekšsēdētājs Sandis Jansons.

Mikroģenerācijas klienti un arī lielākas jaudas elektroenerģijas pašražotāji (gan privātpersonas, gan juridiskas personas) turpmāk varēs pieteikties neto norēķinu sistēmai, kas ļaus veidot saražotās elektroenerģijas uzkrājumu eiro izteiksmē. Jauno sistēmu administrē elektroenerģijas tirgotāji, un, lai kļūtu par šīs sistēmas dalībnieku, ar izvēlēto tirgotāju jānoslēdz attiecīgs līgums.

"Neto uzskaites sistēma bija viens no priekšnosacījumiem mikroģenerācijas straujajai attīstībai, jo "kWh pret kWh" princips tās dalībniekiem sniedz iespēju "virtuāli" uzkrāt saražoto un tūlītēji nepatērēto elektroenerģijas apjomu. Reģistrētie sistēmas dalībnieki to varēs izmantot līdz pat 2029. gada februāra beigām. Savukārt jaunā – neto norēķinu sistēma – darbosies nevis pēc principa "virtuāls akumulators", bet gan "virtuāls maciņš". Līdz ar to mikroģenerācija Latvijā turpinās attīstību, balstoties uz tirgus principiem. Tāpēc, domājot par saules paneļu uzstādīšanu, jāizvērtē savas pašpatēriņa iespējas un elektroenerģijas cenas prognozes nākotnē," piebilst S. Jansons.

Kopējais sadales sistēmai pieslēgto mikroģeneratoru skaits maija sākumā sasniedzis 22 200, bet to kopējā ražošanas jauda – 187 megavatus (MW). Apmēram 95 % gadījumu mikroģeneratorus uzstādījušas tieši mājsaimniecības.

Mikroģenerators ir elektroenerģijas ražošanas iekārta ar jaudu līdz 11,1 kW, bet lielākas jaudas ražotāji tiek klasificēti kā elektrostacijas.