AS “Augstsprieguma tīkls” veiktā vēja parka iekārtu noturības pārbaude pret bojājumiem notikusi veiksmīgi

Nodrošinot elektroenerģijas sistēmas darbības stabilitāti un noturību pret bojājumiem, AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) 5. aprīlī ap plkst. 00.15 veica vēja parka pārbaudi, mākslīgi izraisot īsslēgumu 110 kilovoltu (kV) pārvades tīklā pie apakšstacijas Popē. Pēc pārbaudes veikšanas elektroenerģijas shēma tika sakārtota atbilstoši normālam režīmam, pārbaudes laikā iegūtā informācija tiks apkopota un izvērtēta, informē AST.

Pārbaudes programmas izpildes laiks tika pieskaņots precizētajām meteoroloģijas prognozēm, lai vēja ātrums būtu pietiekams vēja parka darbībai. Līdz ar to pārbaudes programmā paredzētie tehniskie un organizatoriskie pasākumi tika veikti operatīvi un saskaņoti ar visām iesaistītajām pusēm. Līdzīgi reāli tehnoloģiskie traucējumi dažādās vietās pārvades sistēmā notiek vidēji līdz piecām reizēm mēnesī.

Elektroiekārtas pārbaude notika, lai izpildītu “Tīkla kodeksa elektroenerģijas nozarē” 4. pielikumā noteiktās prasības par obligātajām pārbaudēm pie elektroenerģijas sistēmas pieslēdzamai jaunai elektroiekārtai. Lai kopumā nodrošinātu elektroenerģijas sistēmas darbības stabilitāti, bija nepieciešams veikt jaunu sistēmas dalībnieku bojājumnoturības pārbaudi.