AS “Latvenergo” izsludina konkursu uz akciju sabiedrības “Sadales tīkls” padomes locekļu amatiem

AS "Latvenergo", kā AS "Sadales tīkls" vienīgais akcionārs,  izsludina konkursu uz AS "Sadales tīkls" četru padomes locekļu amatiem: divi atkarīgie padomes locekļi ar kompetenci "Sadales tīkls" darbības jomā, viens neatkarīgais padomes loceklis ar kompetenci  finanšu vadībā un risku pārvaldībā, viens neatkarīgais padomes loceklis ar kompetenci klientu attiecību pārvaldībā.

AS “Sadales tīkls” padomes locekļu kandidātu atlasei un novērtēšanai  piesaistīta personāla atlases kompānija – Amrop /SIA “Executive Search Baltics”.

Ar amata kandidātiem izvirzīto prasību aprakstu un iesniedzamajiem dokumentiem, lūdzam iepazīties AS “Latvenergo” mājas lapā www.latvenergo.lv

Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2020. gada 14.maijs (ieskaitot).

Iesniegt pieteikuma dokumentus ar norādi “Pieteikums AS “Sadales tīkls” padomes locekļa/-les amatam” elektroniski, nosūtot uz e-pasta adresi Signe.Ikauniece@amrop.lv.