AS “Sadales tīkls” 2019. gada finanšu rezultāti

Veiksmīgi realizējot darbības efektivitātes paaugstināšanas projektu un stratēģijā izvirzītos uzdevumus, katru gadu paaugstinās AS “Sadales tīkls” saimnieciskās darbības efektivitāte, ko apliecina 2019. gada nerevidētie finanšu rezultāti un EBITDA, kas, salīdzinot ar 2018. gadu, ir pieaugusi par 15,1 miljonu eiro jeb par 13,6%. Pozitīvu EBITDA rezultātu veicinājuši uzlabojumi uzņēmuma pārvaldībā, saimnieciskās darbības un elektroenerģijas izmaksu samazinājums.

Pieaug saimnieciskās darbības efektivitāte

AS “Sadales tīkls” turpina realizēt darbības efektivitātes paaugstināšanas projektu, kura ietvaros tiek optimizēts autotransports, personāls un bāzes.  Izmaksu samazinājums, kas gūts no efektivitātes projektu realizēšanas un elektroenerģijas izmaksu optimizēšanas, pozitīvi ietekmē EBITDA un rentabilitātes pieaugumu. EBITDA, salīdzinot ar 2018. gadu, ir par 15,1 miljoniem eiro lielāka un sasniedz 125,2 miljonus eiro, un par 5 procentpunktiem pieaugusi EBITDA rentabilitāte, sasniedzot 39%.

 Jaunu elektrotīkla pieslēgumu skaits pieaudzis par 44%

Līdz ar tautsaimniecības attīstību un elektrības pieejamību pieaug pieprasījums pēc jauniem elektrotīkla pieslēgumiem. 2019. gadā AS “Sadales tīkls” klientiem izbūvēja 13 630 jaunus elektrotīkla pieslēgumus, kas ir par 44% vairāk nekā 2018.gadā. Pieslēgumi, kuru ierīkošanai jāizstrādā būvprojekts, 2019. gadā izbūvēti vidēji 82 dienu laikā, savukārt pieslēgumus, kuru ierīkošanai būvprojekts nav nepieciešams, AS “Sadales tīkls” pārsvarā ierīko nedēļas laikā – vidēji 6,2 dienās, 2018. gadā vidēji 9 dienās. AS “Sadales tīkls” turpina klientiem nodrošināt arī pieslēguma izbūves pilna servisa pakalpojumu un organizē pieslēguma ierīkošanu, būvprojekta izstrādi un izbūves darbus. 2019. gadā šāds pakalpojums nodrošināts 333 pieslēgumos, bet 2018. gadā – 386 pieslēgumos.

Elektrotīkla bojājumu skaits samazinājies par 20%

Lai nodrošinātu klientiem kvalitatīvu un nepārtrauktu elektrības piegādi, 2019. gadā atjaunotas 1612 km elektrolīniju, rekonstruētas 690 transformatoru apakšstacijas un pabeigta apakšstaciju Aizpute, Auce, Jaunpiebalga, Ķemeri un Miezīte rekonstrukcija. Investīcijas, elektrolīniju trašu tīrīšana, kas 2019. gadā veikta 3 778 km garumā, un digitālās tehnoloģijas pērn ļāvušas samazināt elektrotīkla bojājumu skaitu par 20%. Vienlaikus samazinājies kopējais elektroapgādes pārtraukumu ilgums klientiem (neskaitot masveida bojājumu situācijas) – elektrotīkla sistēmas vidējais elektroapgādes pārtraukuma ilgums uz vienu lietotāju, salīdzinot ar 2018. gadu, samazinājies par 12 minūtēm jeb par 5 % un sasniedz 213 minūtes.

Digitalizācija samazina uzņēmuma izmaksas

AS “Sadales tīkls” turpina elektrotīklā uzstādīt viedos elektrības skaitītājus, jo to ieviešana samazina skaitītāju pārbaudes, rādījumu nolasīšanas un elektroapgādes pieslēgšanas/atslēgšanas izmaksas uzņēmumā. 2019. gada nogalē viedie elektrības skaitītāji kopumā uzstādīti vairāk nekā 707 tūkstošos jeb 63% pieslēgumu. Attālināti tiek uzskaitīti 86% no visu klientu kopējā elektrības patēriņa. Vidējā sprieguma elektrotīklā tiek uzstādīti attālināti vadāmi jaudas slēdži un ieviesta automātiskā bojājuma vietas lokalizācijas sistēma, kas samazina bojājuma vietas noteikšanai nepieciešamo laiku. Pērn 44% no vidējā sprieguma līniju kopgaruma ir pievienoti šai sistēmai.

E- pakalpojumi paaugstina klientu apmierinātību

Elektroapgādes drošums, pakalpojumu kvalitāte un pieejamība uzlabojusi klientu apmierinātības indeksu, kas 2019. gadā pieaudzis par 5 indeksa punktiem, sasniedzot 61 indeksa punktu. Gada griezumā AS “Sadales tīkls” ir attīstījis virkni digitālu un automatizētu risinājumu un šobrīd visus jautājumus, kas ir saistīti ar elektroapgādi, klienti var atrisināt elektroniski. Klientiem tiek piedāvāts plašs e-rīku klāsts, lai nodrošinātu augstu klientu servisu un nepārtrauktu informācijas apmaiņu. AS “Sadales tīkls” mājas lapā sadalestikls.lv pieejami e-pakalpojumi – pieteikumi, līgumi, elektroenerģijas patēriņa pārskati un konsultācijas, e-saskaņojumi – būvprojekti, topogrāfiskie plāni, rakšanas darbi, un e-konsultācijas – aktuālas ziņas, darbu kartes, saziņa 24/7. AS “Sadales tīkls” turpina darbu, lai nodrošinātu klientiem izcilu servisu.

Efektīva uzņēmuma darbība un lieliski 2019. gada rezultāti deva iespēju ar šā gada 1. janvāri samazināt tarifus

Vērienīgās darbības efektivitātes paaugstināšanas programmas rezultāts ir devis iespēju AS “Sadales tīkls” ar šā gada 1.janvāri samazināt sadales sistēmas pakalpojumu tarifu mainīgo komponenti – maksu par elektroenerģijas sadalīšanu – par vidēji 8%, kas būs spēkā nākamos 5 gadus. Jau šobrīd tarifi stimulē elektrifikāciju un pozitīvi ietekmē gan valsts ekonomisko izaugsmi, gan infrastruktūras noslodzi. Uzņēmēji interesējas un pieprasa jaunus elektrotīkla pieslēgumus, jo tarifi starp Baltijas valstīm ir pievilcīgi un konkurētspējīgi. Tā kā tarifi ir apstiprināti nākamo piecu gadu regulatīvajam periodam, biznesa klienti var stabili prognozēt izdevumus, plānot saimnieciskās darbības attīstību un investīcijas.