AS „Sadales tīkls” aicina ievērot elektrodrošības noteikumus gan sadzīvē, gan elektroapgādes infrastruktūras tuvumā!

AS „Sadales tīkls” aicina sabiedrību regulāri atgādināt bērniem par elektrodrošību, jo statistika ir satraucoša. Šogad AS “Sadales tīkls” lietotāju elektroietaisēs reģistrējusi 53 elektrotraumas, 16 no tām guvuši bērni. Diemžēl deviņos gadījumos sekas bijušas letālas.

Katru nedēļu AS “Sadales tīkls” saņem informāciju par kādu sadzīves elektrotraumu, kas gūta lietotāju elektroietaisēs. Diemžēl arī šonedēļ uzņēmums saņēma informāciju no Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta, ka Pierīgā noticis traģisks negadījums, kurā elektrotraumas dēļ gājis bojā pusaudzis. AS “Sadales tīkls” operatīvā darba brigāde nekavējoties devās uz notikuma vietu, lai noskaidrotu visus negadījuma apstākļus, un konstatēja, ka negadījums noticis klientam piederošā elektroietaisē, kas nav AS “Sadales tīkls” infrastruktūra.

Traģisko statistiku papildināja tajā pašā vakarā saņemtā informācija par otru letālu sadzīves elektrotraumu Vidzemē, kur, veicot bojāta ūdenssūkņa remontu, neatslēdzot elektroierīci no sprieguma, gājis bojā pieaugušais.

Elektrotraumu skaits ikgadēji pieaug tieši gada siltajos mēnešos, jo cilvēki kļūst izklaidīgāki un neuzmanīgāki, organizējot pasākumus un aktivitātes dabā vai iekštelpās, kā arī mēdz lietot nedrošas vai nepārbaudītas elektroiekārtas. Nereti arī elektroinstalācijas vai elektroiekārtu remontu veic paši, nevis uztic tos sertificētiem speciālistiem. Šogad, laikā no 1.jūnija, reģistrēti jau 28 ar šādām elektrotraumām saistīti nelaimes gadījumi.

AS “Sadales tīkls” aicina ikvienu ievērot maksimālu piesardzību gan lietojot sadzīves elektroierīces, gan darba vajadzībām nepieciešamās iekārtas un par elektrodrošības noteikumiem atgādināt saviem bērniem. Atgādiniet bērniem, ka ir aizliegts rāpties elektrolīniju balstos, mēģināt atvērt transformatoru punktus un citas elektroietaises, iet aiz elektroiekārtu drošības aizžogojumiem vai apakšstaciju teritorijās u.c. bīstamās vietās, jo elektrība var radīt cilvēka dzīvībai bīstamu apdraudējumu. AS “Sadales tīkls” aicina vecākus savas atvases iepazīstināt arī ar mājas lapu arelektribuneriske.lv, kur viņi var apgūt elektrodrošības noteikumus, apskatīties izglītojošus video sižetus un pārbaudīt savas zināšanas.

Svarīgi atcerēties, ka gadījumos, kad iekštelpās kāds ir guvis elektrotraumu, ir aizdegusies elektroierīce vai notikusi kāda cita ar elektrību saistīta bīstama situācija – vispirms nekavējoties ir jāatslēdz īpašuma kopējais elektrības drošības slēdzis un tikai pēc tam var sekot īpašuma glābšanas pasākumi vai pirmās palīdzības sniegšana cietušajam! Savukārt, ja elektrības triecienu cilvēks ir guvis, saskaroties ar elektroapgādes infrastruktūru ārpus telpām, nekādā gadījumā nedrīkst tuvoties un pieskarties cietušajam, bet nekavējoties jāzvana Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam uz tālruni 112. Mēģinot glābt cietušo pašu spēkiem, letālu elektrotraumu var gūt arī pats glābējs.